Stängt byggs på öppet

Men ännu viktigare är att licensen är väldigt väl lämpad för kommersiella bolag. Regelverket gör det möjligt att bygga en stängd mjukvara ovanpå den fria källkoden.

Ofta är det baskomponenter som bygger på fri källkod. Sedan staplar företag specialfunktioner ovanpå, som i regel är stängda. Till exempel finns det flera kommersiella applikationsservrar som använder Apache i botten.

Den röda tråden är att det är just basmjukvara. En stor del av infrastrukturen under bygger i dag på öppen källkod – framför allt på nätet. Men det har inte riktigt fungerat över alla segment, utanför de rent internetfokuserade lösningarna är det tunnare.

Ovanligt på företagen

Internt på företag håller stängda produkter fortfarande ställningarna mot sina öppna alternativ. Katalogtjänster, databashanterare och samarbetsmjukvara är tre exempel bland många.

I flera fall finns det alternativ byggda på öppen källkod, men de har aldrig riktigt slagit igenom. Oftast är skälet att de gamla, stängda varianterna har hängt med i många år och duger bra. Men det kan också bero på att många fortfarande känner sig lite otrygga med att lita på fria alternativ. Dessutom har inte de öppna projekten tillgång till lika stor säljkår som världens största it-leverantörer.

Det här märks tydligt på databassidan. MySQL och PostgreSQL lyfts ofta fram som exempel på ersättningsprodukter. Det är riktigt bra mjukvara som skulle fungera för väldigt många företag. I praktiken används de nära nog aldrig för produktionskritiska system på stora bolag. Där är det fortfarande stängda produkter från Oracle, Microsoft eller IBM som dominerar.

Windows dominans på klientsidan har dessutom gjort det svårt för alternativ – oavsett om de är öppna eller stängda – att ersätta till exempel Exchange, Active Directory och liknande tjänster.
Ett annat segment i vilket öppen källkod inte lyckats ta några nämnvärda kliv framåt är gränssnittet mot affärsanvändare. Många typer av produkter finns helt enkelt inte tillgängliga i tillräckligt bra lösningar med fri källkod.


Det finns en hel del öppen mjukvara som kan konkurrera med stängda alternativ, men få av dem är klientprogram. Ett av undantagen är Openoffice som kommer långt, men inte riktigt hela vägen.

Om du letar kommer du att finna ett eller flera alternativ med fri källkod inom nästan varje område, men jämfört med de stängda produkterna håller de helt enkelt inte måttet.

”Open source är inget fenomen längre”


Anders Liling, vd, Redpill Linpro

Hur är läget för öppen källkod just nu?

– På en övergripande nivå kan man säga att kunderna inte längre gör skillnad på öppen och stängd källkod. De väljer produkt efter pris i förhållande till prestanda. Med andra ord är inte open source något fenomen längre. På serversidan kan man säga att det är en god, och konstant, tillväxt – om man med server­sidan menar infrastruktur.

Om man med klienter inte räknar med mob­ila enheter, där Android talar för sig själv, finns en tydlig trend att öppen källkodsapplikation­erna blir allt fler. Alfresco och SugarCRM är
två tydliga exempel. När det gäller kontors­paket tror jag att dessa kommer att sluta
i olika molntjänster som i sig nästan alltid är baserade på öppen kod.

Vilka är de stora mjukvarorna med öppen källkod i dag?

– Givetvis de som funnits med länge inom Linux, Java och databaser, till
exempel Red Hat, Ubuntu, PostgreSQL, Jboss och Spring. Men det finns en del nya, spännande områden.

Vad ser du för heta nykomlingar och trender?

– Trenden med integration verkar öka hela tiden. I synnerhet då med produkter som Mule, Fuse och WSO2. Och området big data har börjat ta fart ordentligt. Hadoop verkar bli en de facto-standard för big data inom öppen källkod. Vidare ökar behovet av http-acceleration i takt med trafiken i näten. Varnish växer otroligt snabbt tack vare det.

Fakta

Många av de vanligaste och bästa applikationerna med fri källkod hittar du på Apachestiftelsens webbplats. Väl värt ett besök om ni tittar efter alternativ till stängda program:
www.apache.org

Vill du gräva ner dig i källkoden till det mest framgångsrika operativsystemet med Linux som bas? Då ska du besöka Android Open Source Project. Googles lagringsplats för källkoden till Android är:
source.android.com

Om du är nyfiken på hur Microsoft vill att deras produkter ska sam­verka med öppen källkod ska du ta dig till webbplatsen för Openness:
www.microsoft.com/en-us/openness

Open Source Sweden är en svensk förening för leverantörer av öppen programvara. Bland medlemmarna hittar du till exempel Red Hat och IBM.
www.opensourcesweden.se

Som praktisk företeelse är öppen källkod helt ointressant för de allra flesta av oss. Mer ändå är idén god. Även om nästan ingen går igenom de tillgängliga dataraderna är det bra att möjligheten finns – bara om du någon gång skulle undra ifall det till exempel finns en bakdörr i Minröj.

Av samma anledning är en positiv inställning till
öppna standarder mycket viktigt. Molntekniken kan
inte lyckas om alla tjänster sluter in sig i sitt eget skal. Det måste gå att fritt blanda komponenter från olika
leverantörer och helt byta om du så önskar.

Segrar den stängda mentaliteten kommer du enbart kunna koppla din surfplatta till en skärm av rätt märke. Din telefon fungerar inte med vilket headset som helst. Och dina molnbaserade system vägrar kommunicera med varandra. Det är inte en framtid som gynnar kunden.