Klent inom business

Tydligast blir det om du söker efter lösningar som inte alls är tekniska i grunden, till exempel nära nog alla delar i ett affärssystem. Det finns program med fri källkod här och var, framför allt för något enklare komponenter som kundhantering. SugarCRM är en sådan applikation.

Men ingen öppen mjukvara har satt några ordentliga spår inom de mer komplicerade segmenten. Det som finns skrämmer knappast Sap, Oracle eller Microsoft, eller ens någon av de små leverantörerna i stil med Visma eller Garp, och det gäller i synnerhet för segment som exempelvis materialplanering och produktionsstyrning. Och det finns definitivt ingenting som är redo att konkurrera om att ta över ens ett mellanstort företags totala affärsbehov.

Detsamma gäller på beslutsstödssidan. Produktsviten Pentaho har hängt med i många år och uppdateras löpande. Den har mycket av vad du kan vänta dig, men är inte lika kraftfullt som konkurrerande erbjudanden från stängda alternativ.

Affärsanvändarna borde bidra

Precis som med tidigare nämnda gränssnittsdesigners har affärsanvändare alltså inte anammat den öppna tanken och börjat bidra ännu, i alla fall inte i den utsträckning som behövs för att produkterna ska bli konkurrenskraftiga. Frågan är om det alls kommer att ske.


Beslutsstödssviten Pentaho har hängt med i många år och blir allt bättre. Men tyvärr står inte heller de stängda konkurrenterna stilla, och i en direkt jämförelse hänger inte det öppna alternativet med.

Nästa revolution är nämligen inte övergången till fri källkod, utan snarare till ett ännu större ointresse för kodraderna. När produkterna levereras som tjänster via molnet är det helt ointressant för slutanvändaren hur det ser ut bakom skynket.

Om du är nyfiken och kikar bakom kulisserna finns mängder av teknik som bygger på öppen källkod. Linux, Apache och en lång rad andra produkter är hjärtat i många lösningar, och det finns annan mjukvara också.

Ett exempel är Amazon. De är i dag den största leverantören av infrastruktur för it-moln. Lösningen kräver avancerad och stabil teknik för massiv virtualisering, och man har valt att satsa på den öppna produkten Xen för att sköta jobbet.

Fakta

Många av de vanligaste och bästa applikationerna med fri källkod hittar du på Apachestiftelsens webbplats. Väl värt ett besök om ni tittar efter alternativ till stängda program:
www.apache.org

Vill du gräva ner dig i källkoden till det mest framgångsrika operativsystemet med Linux som bas? Då ska du besöka Android Open Source Project. Googles lagringsplats för källkoden till Android är:
source.android.com

Om du är nyfiken på hur Microsoft vill att deras produkter ska sam­verka med öppen källkod ska du ta dig till webbplatsen för Openness:
www.microsoft.com/en-us/openness

Open Source Sweden är en svensk förening för leverantörer av öppen programvara. Bland medlemmarna hittar du till exempel Red Hat och IBM.
www.opensourcesweden.se

Som praktisk företeelse är öppen källkod helt ointressant för de allra flesta av oss. Mer ändå är idén god. Även om nästan ingen går igenom de tillgängliga dataraderna är det bra att möjligheten finns – bara om du någon gång skulle undra ifall det till exempel finns en bakdörr i Minröj.

Av samma anledning är en positiv inställning till
öppna standarder mycket viktigt. Molntekniken kan
inte lyckas om alla tjänster sluter in sig i sitt eget skal. Det måste gå att fritt blanda komponenter från olika
leverantörer och helt byta om du så önskar.

Segrar den stängda mentaliteten kommer du enbart kunna koppla din surfplatta till en skärm av rätt märke. Din telefon fungerar inte med vilket headset som helst. Och dina molnbaserade system vägrar kommunicera med varandra. Det är inte en framtid som gynnar kunden.