Kompetensbristen inom it-utveckling i Sverige får allt fler företag att söka sig utomlands för att hitta rätt personer att anställa.
– Man kan se att efterfrågan på bland annat programmerare och systemutvecklare är stark och att it-företag löser detta genom att söka utländska medarbetare som kan komma till Sverige för att jobba. Att lägga utvecklingen utomlands är också vanligt, berättar Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på branschorganisationen IT- och telekomföretagen.

Svårt hitta rätt personal


Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på branschorganisationen IT- och telekomföretagen.

Det här syns i resultatet av den rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv genomför varje halvår, där olika företag får ställa upp och svara på frågor. En av frågorna är om företaget har försökt att rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. Svaret från majoriteten av it-företagen är ja, men försöken att anställa ny personal har inte gått lika bra som man har tänkt sig.
– Följdfrågan är varför det har varit svårt att få tag i de medarbetare de haft behov av, och de vanligaste svaren är att det är brist på personer med rätt utbildning samt yrkes- och arbetsplatserfarenhet. Konsekvenserna av detta menar de flesta är utebliven expansion, säger Fredrik von Essen.

Av de it- och telekomföretag inom Almega som sa sig ha haft svårt att rekrytera ser förklaringarna ut så här. Källa: Svenskt Näringsliv/Demoskop.

En ny anställd i månaden
Ett företag som förmodligen hade svarat nej på frågan angående om de är nöjda med sin rekrytering, i alla fall för ett par år sedan, är it-säkerhetsföretaget Verisec. Det etablerades år 2002 och försöker nu att växa med en ny anställd varje månad. Men att hitta personal med rätt kompetens har inte varit lätt på hemmaplan.
– Problemet för oss har varit att det tagit alldeles för lång tid att hitta rätt personer till våra tjänster. Vi är ett företag som vill växa snabbt och då finns inte tid att vänta sex till tolv månader på att rekrytera nya utvecklare här i Sverige, berättar Johan Henriksson VD på Verisec.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät:
tinytw.se/svnrekryt
IT- och telekomföretagens rapport om kompetensbristen (pdf):
tinytw.se/itotkomp
Uppdragsutbildningar och fristående kurser på KTH:
tinytw.se/kthupp och tinytw.se/kthfri