4. Skapa referens och anpassa startskärmen

Vi är övertygade om att inga fler service pack för Windows kommer att lämna Redmond. I stället anar vi att det kommer större uppdateringar ofta­re, och det gör att du måste se till att med jämna mellanrum uppdatera din avbildning (image), framför allt för att snabba upp installationen men även för att säkra den processen från start till slut.

Något du definitivt vill göra är att anpassa startmenyn i Windows 8 så att den passar dig och dina användare. Du vill troligtvis även ta bort flertalet av de förinstallerade appar som kommer med i avbildningen då merparten av dem inte platsar i en företagsmiljö. Det absolut smidigaste sättet att ta bort de förinstallerade apparna är att montera avbildningen med dism-kommandot och sedan köra ”Dism /Image:C:\Mount /Get-ProvisionedAppxPackages” följt av ”Dism /Image:C:\Mount /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.BingFinance_1.2.0.135_x64__ 8wekyb3d8bbwe” där det som kommer efter PackageName är unikt för den app du vill ta bort. Upprepa tills du är nöjd och spara sedan avbildningen.


Att du anpassar startmenyn i Windows 8 är ett måste eftersom den annars fylls av appar som installeras för varje användare som loggar in på Windows 8-datorerna.

Använd sedan MDT för att nästan helt automatiskt skapa en referensavbildning utifrån den uppdaterade avbildningen utan appar som du nyss skapade. Det enda manuella steget bör vara att anpassa startmenyn så som du vill ha den för dina användare, innan du fortsätter och skapar en unik avbildning för ditt företag.

När du är klar med referensavbildning och anpassning kan du rulla ut Windows 8 genom att återutnyttja samma princip som i steg 3 med hjälp av MDT.

5. Välj strategi för moln och appar

Med Windows 8 finns det inbyggda funktioner för att synkronisera inställningar till och från ett Microsoft-konto, tidigare känt som Windows Live ID. Det gäller till och med lösenord för vissa applikationer, webbsajter och trådlösa nätverk.

Var uppmärksam på att dina användare som standard i Windows 8 kan koppla sitt domänkonto till ett Microsoft-konto och därmed synkronisera inställningar och lösenord, vilket i många fall kan strida mot it- eller säkerhetspolicier. Du måste göra ett aktivt val och har två alternativ: endera inte tillåta kopplingen alls eller tillåta kopplingen men välja vilka delar av användarens profil och inställningar som ska synkroniseras.

Appar är också ett huvudbry. Ska du tillåta appar eller inte på en vanlig dator? Det går att blockera åtkomst till Microsoft Store där apparna hämtas och installeras. Det som komplicerar det hela är att om du väljer att användaren ska få installera appar måste de koppla ett Microsoft-konto till sin användare.


Du måste besluta om du vill tillåta att dina användare kopplar sina domänkonton till ett Microsoft-konto.

Du kan styra vilka appar en användare kan köra med Applocker, en funktion som introducerade i Windows 7 men som i Windows 8 låter dig ta kontroll över appar.
Tänk till före och bestäm en tydlig policy för appar. Att ändra sig efteråt går så klart, men sätt gärna spelreglerna för användarna innan du rullar ut det, eftersom det minimerar risken för förvirring.

Egenutvecklade appar vill du troligtvis inte publicera i Microsoft Store för allmän åtkomst. För att kunna installera och köra dina egenutvecklade appar på Windows 8 i din miljö utan att installera dem via Store behöver du Windows 8 Enterprise och i det aktivera något som kallas för sideloading. Det är möjligt att under vissa omständigheter göra sideloading även på Windows 8 Pro – kontakta Microsoft för mer information om det.

6. Bemästra Internet Explorer


Internet Explorer 10 följer med i två varianter. I den ena tillåts inga tilläggsprogram, det är ett måste för en bra användarupplevelse.

Med Windows 8 följer Internet Explorer 10 i två uppsättningar: en för det nya gränssnittet och en för skrivbordet. Båda de här webbläsarna använder samma grund med säkerhet och samma stöd för webbstandarder och delade Favoriter, men en viktig sak skiljer dem åt. Endast i Internet Explorer for the desktop kan du köra tillägg i webbläsaren. Med andra ord måste du i en företagsmiljö ta hänsyn till att webbapplikationer ofta är beroende av Java-tillägg, activex-komponenter, Flash eller Silverlight. Säkerställ via grupprinciper att alla webblänkar öppnas i Internet Explorer på skrivbordet så slår du två flugor i en smäll. Dels minimerar du risken att webbapplikationerna inte fungerar, dels gör du gränssnittet konsekvent för användaren då webblänkar alltid öppnas i en och samma webbläsare.

Bra att känna till är att Internet Explorer i det nya gränssnittet faktiskt har stöd för att köra Flash på vissa sajter som godkänts av Microsoft. Det går också att lägga till egna sajter på listan över Flash-godkända sajter.

Fakta

Microsofts webbplats med resurser och verktyg för utrullning av Windows 8-klienter: tinytw.se/actmap

Bygg automatiserad referensimage: tinytw.se/autoref

En guide för kryptering med Bitlocker – kryptera först och rulla ut sedan: tinytw.se/win8bitl

Referensark för nya grupprincip­inställningar i Windows 8: tinytw.se/gporefs

Installera egna appar utan Store: tinytw.se/sideload

Nya GPO-inställningar i Internet Explorer 10: tinytw.se/gpo10