7. Smartare kryptering – men dumt virusskydd

Windows 8 bygger vidare på säker­heten i Windows 7 och gör livet enklare för alla som kör den populära diskkrypteringen Bitlocker. Med Windows 8 kan du kryptera enbart faktiska data på en disk, i stället för hela disken, så att krypteringen går ohyggligt mycket snabbare.
Du kan även aktivera Bitlocker redan innan installationen för att spara ytterligare tid, stöd för det finns inbyggt i MDT.


Windows Defender finns inbyggt i Windows 8, och innehåller numera skydd mot virus såväl som skadliga program. Men det är fortfarande inte centralstyrt, så du måste ändå ha ett separat lösning.

Microsoft har lyft in sin virusskyddsprodukt Microsoft Security Essentials i Windows 8, nu med namnet Windows Defender. Men kom ihåg att det här fortfarande inte är en företagsmässig produkt eftersom den helt saknar central hantering och du aldrig får några rapporter om virus eller skadliga program som upptäckts på klientdatorerna. Du behöver alltså fortfarande ett separat virusskydd.

8. Håll ordning på mallarna

Se till att du skapar eller uppdaterar ditt centrala lager av mallfiler för grupprinciper (central store) med de senaste mallarna för Windows 8, så att du kan redigera alla de hundratals nya grupprincipsinställningar för Windows 8 även från en Windows 7- eller Windows Server 2008 R2-dator.


I Windows 8 finns inte mindre än 357 nya inställningar som du kan göra via grupprinciper. Exakt vilka de är kan du se i Excel-arket Group Policy Reference Sheet.

För att skapa eller uppdatera central store tar du helt enkelt mappen Policy Definitions som finns i C:\Windows på en Windows 8-dator och kopierar till \\dindomän\sysvol\dindomän\Policies. Då kommer grupprincipredigeraren automatiskt att hämta de mallarna när du redigerar grupprinciper.

Undvik att ta med dig gammal konfiguration och börja i stället på ny kula. Att låta gammal konfiguration ärvas vidare är inte bra i det långa loppet, det gäller både för dator- och användarinställningar. För att separera användarinställningar beroende på vilket operativsystemversion användaren loggar in på rekommenderar vi antingen WMI-filter eller loopback processing.

9. Utbilda användarna

Ett ack så viktigt område är utbildning till slutanvändarna. Gränssnittet kan göra dem förvirrade, och det är viktigt att lära sig vissa handgrepp.

Exempel på det är att skriva direkt på startmenyn för att söka efter program och filer, och att hantera den nya charms-menyn. Viktigt är också att visa att skrivbordet faktiskt är den primära arbetsytan även i Windows 8.

Allt det här måste användarna få information och utbildning om, så till vida du inte är välsignad med väldigt tekniskt kunniga eller försigkomna användare som redan listat ut allting redan.

TechWorlds slutsats

Även om man kan säga att Windows 8 i mångt och mycket liknar Windows 7 och att de båda systemen är kompatibla, finns det en hel del hårda såväl som mjuka saker att tänka på vid utrullningen av Windows 8.

Det nya operativsystemet handlar mycket om att underlätta för användaren. Om man bortser från att startmenyn är helt omgjord och kan orsaka viss förvirring kommer användarna, framför allt de med surfplattor eller bärbara datorer att uppskatta Windows 8-utrullningen mest av alla.

Den stora knäckfrågan är för alla som ganska nyligen bytt till Windows 7 är så klart: varför uppgradera? Svaret på den frågan är enkelt: ju längre du väntar till nästa uppgradering, desto jobbigare och dyrare blir det.

Fakta

Microsofts webbplats med resurser och verktyg för utrullning av Windows 8-klienter: tinytw.se/actmap

Bygg automatiserad referensimage: tinytw.se/autoref

En guide för kryptering med Bitlocker – kryptera först och rulla ut sedan: tinytw.se/win8bitl

Referensark för nya grupprincip­inställningar i Windows 8: tinytw.se/gporefs

Installera egna appar utan Store: tinytw.se/sideload

Nya GPO-inställningar i Internet Explorer 10: tinytw.se/gpo10