Förra veckan kunde ni läsa vår stora special i två delar om kampen mellan Windows och Linux. Vi bad två av våra experter ta fram var sitt förslag på lösning, en Windows och en baserad på öppen källkod. I den andra delen fick de sätta betyg på varandras lösningar och vi utsåg en testvinnare. Testet var givetvis på många sätt subjektivt utifrån vad just våra två experter ansåg var optimalt. Att det finns en hel del andra åsikter visade sig med tydlighet i kommentarsfälten där diskussionen gick het. Nu är det dags för våra experter att bemöta era åsikter och synpunkter.


Henrik Elmsjö svarar på läsarnas kommentarer:

"Om nu Linux är så amatöraktigt hur kan det då vara så att Linux har 50% av servermarknaden? Hur kan företag som t.ex. Facebook, Google och IBM köra det?”

Jag vet inte vilken källa som använts för att underbygga påståendet om marknadsandelen för Linux. Sådant är alltid svårt att mäta och det finns dessutom olika sätt att mäta det, till exempel genom antalet webbanslutna servrar eller ekonomisk omsättning avseende ett os.

Jag vet heller inte vem som påstår att Linux är amatörmässigt? Det är ett os som används i oerhört många professionella sammanhang och det är ett faktum att Linux har en mycket stor andel av marknaden i superdatorer där Linux tagit över stora delar av marknaden från Unix.

Facebook, Google och IBM är exempel på mycket stora företag som har behov av mycket specialiserade löningar och som har stora avdelningar som arbetar med utveckling av intern it. Behoven som dessa företag har skiljer sig troligen ganska markant från företaget i vårt scenario som rimligtvis inte kommer att kunna utveckla och underhålla ett eget os, utan behöver mer generella funktioner som finns i standard-os. Jag kan inte se hur en jämförelse mellan behoven är rimlig i detta fall.

Jag stör mig lite på följande påstående:
"KVM kan inte flytta en vm under drift utan delad lagring"
Det är fel. kvm har kunnat göra "kvm block migration" sedan version 0.12 (featuren kom 2010). Sen kan det vara så att Redhats virtualisering inte har stöd för det..

Samtliga detaljer kring funktionerna i KVM har verifierats med flera tekniska experter på Red Hat. KVM kan enligt dem inte flytta en vm under drift mellan två värdservrar som inte har delad lagring. Detta framgår också i teknisk dokumentation på webben om KVM. Både Hyper-V och Vsphere har denna funktion, vilket är ytterligare graverande för KVM.

"Jag tror inte att HE har tittat riktigt på djupet av olika katalogtjänster, eller ens AD om han ger AD 9 av 10. Schema och partitionering/replikering är fortfarande inte lika bra som Novell's eDirectory."

Jämförelsen i denna artikel är mellan Linux och Windows och betygsystemet är utformat därefter.

”Att NA valde RHCS kanske inte var så genomtänkt på sättet HE sågade det valet men HE kunde varit schysst och kollat på dogtag (om den nu får distribueras). Att betala license för RHC borde ju inte HE klaga på, kostar inte saker i MS miljön?”

Tanken med ”Del 2” är att kommentera varandras lösningar. Inget nämndes i Del 1 om Dogtag, utan den föreslagna lösningen var RHCS. När det visar sig att den inte kan bli del av en lösning i praktiken så kan den inte betygsättas. Tanken är också att det är Linux-OS mot Windows-OS som ska jämföras, inte ”Linux med alla tänkbara extraapps” mot ”Windows med alla tänkbara tredjepartare”. Windows CA ingår i Windows Server och drar inga extra kostnader och har inga begränsningar avseende antal cert som utfärdas, därav min förvåning att Linux visar sig sakna likartad funktionalitet i sig.

"Klientparken består fortfarande till stor del av Windows XP, men det finns även en handfull Windows 7-pc och några Macar. De telefoner som används är Iphone och Android."
Scenariot som beskrivs är ju inte det som används i jämförelsen. Macarna och telefonerna berörs över huvud taget inte. Den homogena Windows-miljön som verkar beskrivas av konsulterna som utför testet finns knappt ute i verksamheterna längre och det blir mer och mer nödvändigt att integrera/inkludera alla typer av enheter i nätet.

Hur görs det med certifikaten då? Hur står sig Active Directory då? Hur bra funkar det med SMB x.x då? Hur sköter man central backup av alla enheter då? Eller ens alla datorer? Hur manageras Mac-datorerna och telefonerna i den testvinnande Windowsmiljön? Hur kommer man åt sina dokument från alla enheter? Att inte beröra den delen över huvud taget gör ju testet rätt ointressant i dagens IT-värld."

Man kan alltid tycka att en jämförelse ska omfatta mer än vad den gör. Avgränsningen den här gången var att se vad respektive os kan tillföra utan att man måste köpa in en massa extraprodukter. Telefoner har till exempel sällan någon direkt koppling till ett specifikt os. En telefon möter typiskt it-miljön via någon form av internetburet applikationsprotokoll, till exempel Activesync, RDP eller ICA. Därav det nedtonade innehållet avseende just telefoner eftersom till exempel e-postsystem inte ingår i jämförelsen.

Ett enkelt sätt att dra nytta av alla de fördelar du räknar upp via valfri enhet är att använda vdi. Funktion för detta ingår i Windows Server 2012 och klientmjukvara för RDP finns för många olika enheter och os.

"Inte i någon av artiklarna kan jag se att de tar pris i beräkningarna? Är jag blind eller har de helt enkelt ignorerat den faktorn i det hela?"

Prisjämförelser går att göra, men är svåra att göra rättvisa i en artikel som primärt har tekniskt fokus och det finns begränsat med utrymme. Därför var det inte del av den här jämförelsen på annat sätt än att vi båda kommenterar ekonomiska aspekter i en separat ruta.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning