Det första man får göra på månen är att prospektera efter naturresurser som ligger en bit under ytan. Så här tänker sig Nasa att en mobil borrigg ska se ut. Bild: NASA

En bit bort från staden placerar man landningsbanor, solceller och elektrolysanläggningar. En betongfabrik kommer också att behövas.
Olika typer av månbilar och schaktmaskiner kommer att krävas för att skovla upp månmaterial för vattenutvinning och för gruvdrift i dagbrott.

Vår erfarenhet av självgående, intelligenta robotfordon ökar hela tiden och en stor del av utvinningsarbetet kommer sannolikt att skötas av autonoma robotar.

Titan ligger helt öppet

Vad kan man förvänta sig att hitta på månen, utöver vatten? Det finns ett antal metaller, men det som lönar sig rent ekonomiskt initialt är nickel, titan och isotopen helium-3. Titan kan finnas i malmkoncentrationer på uppåt 15 procent liggande öppet, på ytan.
Washington State University har visat att måndamm kan smältas och användas i 3d-skrivare för att producera delar som kan behövas när månstaden byggs ut, som stödbitar, delar till fackverk och verktyg. Kostnaden för att tillverka sådana smådetaljer direkt på månen kommer att bli fantastiskt mycket lägre än att transportera dit dem från jorden.

Eftersom månen inte har atmosfär kan man skjuta tillbaka de utvunna metallerna till jorden med en elektromagnetisk kanon. Den riktas lämpligen så att leveransen går in i en parkeringsbana runt jorden där den kan tas om hand senare.
– Det finns sannolikt massor av helium-3 på månen. Det har blåst dit som en del av solvinden och fastnat på månytan. Det används med fördel i fusionskraftverk tillsammans med deuterium för att skapa energi ur materia, säger Claes-Gustaf Nordquist.

Helium exporteras

– Regoliten, alltså mångrus­et, innehåller förutom helium-3 även helium-4, kväve, väte, deuterium, argon, neon, krypton och xenon. Allt detta kan utvinnas som gratis biprodukter vid en helium 3-produktion. Månen kan bli en exportör av helium, som det är ont om på jorden.


Neutronstrålning från månen visar på stora förekomster av väte under ytan, med största sannolikhet i form av vatten. Blå områden visar väteförekomster nära månens sydpol. Bild: NASA

Människan kommer aldrig att uppnå sin fulla potential om vi inte får tillgång till obegränsad energi, i form av elektricitet eller i form av riktade jonstrålar att driva rymdskepp med. Det kommer vi aldrig att kunna uppnå med enbart solenergi. Vår framtid finns i fusionskraften.

Fakta

Shackleton Energy Company – inklusive video med affärsidén:
shackletonenergy.com

Bättre bilar på månen:
tinytw.se/manbil

Interplanetärt internet:
tinytw.se/rymdnat

Massor av vatten på månen:
tinytw.se/manvatten

En arkitektbyrå vill printa månhus av månsand:
tinytw.se/arkmanhus

På Wikipedia finns bra artiklar om månfärder (List of current and future lunar missions), månbaser (Moonbase)
och rymdbosättning (Space colonization).
Skönlitteratur skriven av folk som förstår sig på teknik:
”Revolt mot jorden”(”The Moon is a Harsh Mistress”) av Robert A Heinlein och ”Mord på månen” av Ahrvid Engholm.