Månens baksida är ständigt vänd bort från jorden och radiostörningarna som kommer därifrån. Där är det idealiskt att bygga stora matriser (arrays) av radioteleskop. Institutet för rymdfysik i Uppsala har redan utarbetat den antenntyp som kan användas, nämligen en tredimensionell så kallad hula-hoop-antenn, som kan placeras ut med en robotfarkost och kan kopplas samman i tusental.

Erfarenheter av digitalt sammanlänkade, mycket stora antennmatriser finns redan i Lofar/Lois-projekten, stora som halva Europa. De har redan givit betydligt skarpare radio-bilder av universum än vad som tidigare varit möjligt, trots vår atmosfär, ”bråkiga” kortvåg och jonosfär.

Månen vänder alltid samma sida mot jorden, så mån-änden av kommunikationslänken blir enkel: en enda laser från månens nordpol stadigt riktad mot jorden. På en laserstråle kan man modulera in många terabit information.
På jorden behövs dock flera mottagarstationer, eftersom vi antagligen inte kommer att vilja sätta upp en station mitt på Nordpolen för att alltid ha fri sikt till månen.

Nasa har redan löst det problemet för mikrovågor med sitt Deep Space Network, med antenner på tre ställen på jorden, nämligen Goldstone i Kalifornien, Madrid i Spanien och Canberra i Australien.

Avbryts av moln

Men det duger inte att kommunikationen med jorden avbryts bara för att det blir molnigt. Därför måste det finnas flera mottagarstationer på jorden och en backupkanal med mikrovågor, om än med lägre kapacitet. Eller varför inte geostationära mottagarsatelliter?
Månen ligger lite för långt bort för vanliga telefonsamtal eftersom den tid det tar för ljuset att gå till månen och tillbaka igen är tre sekunder, och det är obehagligt att föra ett samtal med så väldigt långa väntetider. Därför kommer tjänster som e-post, videobrevlådor och sociala medier bli månkolonisternas främsta verktyg för kommunikation med hemplaneten.


Mineralförekomster på månen visas med bilder tagna i olika infraröda band mellan 0,5 och 3 mikrometer. Olika mineraler uppvisar olika spektrum (färger) i infrarött ljus. De blå områdena visar förekomst av titan, medan andra, vulkaniska områden har mera järn. Bild: NASA

Den elektroniska kommunikationen i solsystemet måste regleras, demokratiseras och standardiseras, precis som skett på jorden. Annars riskerar vi ett inkompatibelt kaos, som under tiden med privata telefonbolag, före Televerket.

Fakta

Shackleton Energy Company – inklusive video med affärsidén:
shackletonenergy.com

Bättre bilar på månen:
tinytw.se/manbil

Interplanetärt internet:
tinytw.se/rymdnat

Massor av vatten på månen:
tinytw.se/manvatten

En arkitektbyrå vill printa månhus av månsand:
tinytw.se/arkmanhus

På Wikipedia finns bra artiklar om månfärder (List of current and future lunar missions), månbaser (Moonbase)
och rymdbosättning (Space colonization).
Skönlitteratur skriven av folk som förstår sig på teknik:
”Revolt mot jorden”(”The Moon is a Harsh Mistress”) av Robert A Heinlein och ”Mord på månen” av Ahrvid Engholm.