Måhända har Sverige Europas bästa mobiltelefonnät. Måhända inte. Åsikterna går isär, men man kan ändå påstå att det inte skulle vara direkt nedsättande ifall Sverige hade Europas bästa mobilnät. Nu när vi inte längre är Europas mesta it-land (http://www.idg.se/2.1085/1.501743/sverige-tappar-it-toppen).

Striden, som blossat upp stort nyligen, gäller den bandbredd en mobilabonnent utlovas och den bandbredd denne i slutänden får och vad man ska göra åt diskrepansen. Om operatören tar betalt för en viss bandbredd går det inte längre att slingra sig ur situationen och hävda att abonnenten gör fel eller befinner sig på fel ställe. Avtal är avtal, Mbps är Mbps och kronor är kronor.

Det går inte längre att inte veta hur stor bandbredd var och en kan få i en cell. Erfarenheten har visat att de teoretiska, översiktliga täckningskartorna inte längre är tillfyllest och att bandbredden dels varierar med tiden på dygnet, belastningen och andra faktorer som inte är direkt uppenbara. Inomhustäckningen är ett annat område som är svårt att kvantifiera och i princip omöjligt att mäta för operatören.

Operatörernas täckningskartor är syntetiskt genererade utifrån en terrängdatabas och en matematisk modell med kunskaper om hur vågor vid olika frekvenser bör utbreda sig. Bilden ovan visar Telias täckningskarta för 4g. Du ser ungefär var sändarstationen står. Mätpunkterna ute på havet, de är ju bara teori. Tele2:s karta lovar hundra procent täckning med 4g i samma område. Det har undertecknad svårt att tro. Bortsett från att hundra procent täckning är en omöjlighet, rent tekniskt.

Det är varken rimligt eller möjligt för en operatör att kunna åka runt överallt och mäta bandbredden, särskilt inte på de platser där det skulle behövas som mest, nämligen inomhus, hemma hos folk. Men när det nu finns färdiga mätstationer utplacerade, i var mans ficka, varför inte använda dem. En enkel mobil-app skulle kunna göra detta i bakgrunden, utan att abonnenten behövde medverka på något sätt.