Täckningskollen


Det finns redan en app som samlar in täckningsdata och skickar till en server, som sammanställer en täckningskarta. Den finns hos Iqmtel Sweden AB och kallas för Täckningskollen.se. Tjänsten är bara ett och ett halvt år gammal och har inte hunnit samla in så mycket data ännu.

Täckningskollen samlar in det som telefonen upplever för stunden, nämligen gps-position, signalstyrka i dBm, nät-id, cell-id, 2g/3g/4g och androidversion och det hela rapporteras i form av ip-paket till Iqmtels server, som i sin tur matar ut en ny kartbild varje dygn.

Täckningskollen kan bara lämna data där människor faktiskt färdas. Kartan ovan visar ungefär samma område som Telias karta, men för 3g eftersom data för 4g saknas i detta skede. Det är ändå alldels klart att kartorna inte visar samma förhållande. Det är dessutom frivilligt att vara med i Täckningskollen, vilket är anledningen till att det inte finns så mycket data. Om deltagandet istället vore sponsrat på något sätt, möjligen obligatoriskt, utan att det för den skulle skull innebära några nackdelar eller integritetsförluster för abonnenten, eller tvingande visning av eländig reklam, skulle kartan bli mycket tätare befolkad.

Bandbredden mäts inte, eftersom det kostar ganska mycket att göra en mätning. Iqmtel har dock en kommersiell applikation kallad Upicom som kan användas för detta. Ingen av deras applikationer förstår dock automatiskt om telefonen är inomhus eller utomhus.

Varenda radioamatör vet att det finns en mängd föremål och situationer ute i verkligheten som påverkar hörbarheten (smala passager, källare, armeringsjärn och liknande). Dessa kan man bara mäta upp genom att befinna sig ute i verkligheten. För att nu dra ett gammalt militärt skämt: I det fall det föreligger diskrepanser mellan kartan och terrängen är det terrängen som gäller.

Vågutbredning är ett knepigt kapitel. Den signalstyrka som gäller på taket, gäller inte i källaren. Flervägsutbredning, när radiovågen når dig från flera håll samtidigt, kan antingen vara ett elände eller en välsignelse, beroende på om och hur mottagaren kan utnyttja situationen. I fallet mimo utnyttjar man situationen, men en vanlig 2g-telefon kan inte göra det.

Anledningen till att fm-radion hörs lika bra nästan över allt i stockholmsområdet är att sändarantennen sitter på 200 meters höjd i Nackamasten och att uteffekten är kring 15 kilowatt. Det kan grilla en smärre fågel på nolltid (fåglarna är inte så dumma att de flyger förbi), men en ynklig mobilbasstation kanske bara har 100 watt till sitt förfogande och en mycket lägre placering över terrängen.

Objektivitet


Täckning är en sak, datakapacitet en annan. Det här har blivit en konsumentfråga av nationellt intresse. Operatörerna ska tvingas samarbeta kring detta så att alla rapporterar till myndighet och allmänhet på samma sätt, även om appen som rapporterar kan vara operatörsspecifik. Mätningen av bandbredden ska ske på ett överenskommet och öppet sätt, så att ingen kan fuska. Signalstyrkan ska redovisas direkt i decibelmilliwatt över 50 ohm (dBm).

Operatören ska dock ha rätt att kompensera mätvärdena för vilken telefontyp som används eftersom olika telefoner är olika bra, har olika bra antenner och mottagarkretsar och så vidare. Kompensationsvärdena ska redovisas öppet i en lista.