Ungefär så här bör mätnigen gå till och data redovisas. Telefonen rapporterar de uppgifter den själv kan få fram, medan operatören lämpligen använder sig av sina egna uppgifter rörande nät-id, cell-id och transmissionstyp (2g-3g-4g). Det är upp till operatörerna att själva utveckla en metod att mäta bandbredden som dels går fort och dels inte tar en hel massa tid. Bredbandskollen.se fungerar måhända, men tar alldeles för lång tid. Mätningen bör inte ta upp en väsentlig del av cellens kapacitet.

Mätvärden kan exempelvis tas var tionde minut, eller när signalstyrkan ändrats, eller om en förflyttning på mer än 100 meter skett. På natten, eller när telefonen inte rör sig kan mätningarna göras mera sällan.

Om signalstyrkan minskat betydligt och sista gps-position var känd som hemadressen eller annan adress, anses telefonen ha kommit inomhus. Då ska rapportpaketen märkas med en särskild uppgift. Här kan det bli en smula känsligt, men eventuellt kan the needs of the many outweigh the need of the one och faktum är att operatören redan känner till din hemadress. En algoritm i telefonen kan själv hålla reda på när telefonen kommit ”hem” det vill säga befinner sig inomhus hemma hos ägaren, eller på jobbet, så att mätningarna kan ta hänsyn till inomhustäckningen. Var och en bör få godkänna om inomhusmätningar ska registreras eller ej.

Mätningen, alltså uppkopplingen mot mätservern och inskickade av mätdata ska givetvis vara gratis för abonnenten. Eftersom abonnenten upplåter en del av sitt privatliv åt operatören och denne kan spåra abonnenten hela dagarna, som dessutom upplåter en del av sin bandbredd och sin batteriladdning, måste denne få något igen. Gps-mottagning drar tyvärr fortfarande väldigt mycket batteri. Genom att abonnenten gör operatören en tjänst, bör abonnenten tvärtom belönas på något sätt, till exempel med lägre minuttaxa. Går abonnenten med på att dessutom avslöja om denne är inom- eller utomhus bör en ännu högre belöning utgå. Det här är en mätning som borde vara livsviktig för operatörerna, som de inte ens kan utföra själva.

I själva verket kommer mätningen inte att bli gratis, eftersom appen och mätservern måste utvecklas, provas och underhållas och bandbredd trots allt förbrukas, men operatörerna har själva försatt sig i denna situation genom att vägra inse verkligheten, trots att debatten pågått i så många år.

Slutsnackat!


För att abonnenten ska förstå, dels att denne är med i mätningen, dels vilka värden som rapporteras och dels själv ha någon omedelbar nytta av rapporteringen (och få känna sig som herre över situationen), bör Slutsnackat! visa en liten statusdisplay på telefonens startsida, såväl som i statusraden, enligt bilden nedan.

Så här kan visningen i Android kanske se ut. ”Sig:” anger signalstyrkan på antennen direkt i dBm och siffran ska vara grön över –40 dBm och röd under –90 dbm och orange där emellan. ”Mb/s” anger just detta, uppmätt bandbredd upp/ned. Efter mätvärdena finns kurvor som visar variationerna under den senaste timmen. Pilen efter kurvan visar den senaste trenden och ett grönt, blinkande hörn anger att mätningen och rapporteringen är aktiv.

Idealt ska appen själv, baserat på värdet av signalstyrkan och sista gps-position, hastighet mm kunna avgöra om man är inom- eller utomhus, eller på andra ställen där specialregler gäller. ”Plats” kan vara en av följande: Inomhus, Utomhus, Tunnelbana, Okänd eller I fordon, om man valt att delge operatören detta, eller Avstängd om man valt att inte delge.

När en annan applikation är startad, räcker det med att Slutsnackat! visar en kortfattad representation på statusraden.

Jag överlämnar härmed mitt förslag till världen i största allmänhet och till Näringsdepartementet i synnerhet och hoppas på ett snabbt agerande för att vi ska få slut på tomma löften och tveksamma täckningskartor.

Om inte annat kommer införandet av en dylik app att föra upp Sverige bland de främsta it-nationerna igen och visa att vi tar det där med ”ständigt uppkopplad” på allvar.

Anna-Karin Hatt hade alldeles rätt när hon sade: ”Det är inte okej att svenska mobilkonsumenter inte får det de har rätt att förvänta sig. Det måste bli ändring på det. Det måste bli slut på orealistiska löften. Det måste bli slut på täckningskartor som inte har någon koppling till det människor upplever i verkligheten.”

Techworld vill gärna bidra till en lösning.