Först släpptes Google Compute Engine (GCE) som en stängd beta och senare erbjöds den enbart till användare med Gold Support-paketet. Nu släpps iaas-tjänsten i en helt öppen förhandsversion tillgänglig för alla.

GCE inkluderar nu även ett antal andra nyheter där den nya betalmodellen är mest intressant. Merparten av övriga andra molnleverantörerna tar betalt per timme men Google kan numera ta betalt per tio minuter.

Minimistorleken för virtuella maskiner har dessutom sänkts och Google erbjuder också nya ”vpn-gateways” som länkar samman molnbaserade applikationer och traditionella applikationer. Företaget uppger att deras moln nu följer de internationella säkerhetsstandarderna i ISO 270001.

Google har även infört stöd för php i paas-tjänsten Google App Engine och lanserat en ny molndatabas, Cloud Datastore, med möjligheten att köra sql-liknande förfrågningar.

IDG News