Adidas-supporten borta
Någon så kallad Adidas-support – att it-teknikerna springer ut och installerar klienter och liknande – finns i princip inte kvar på Svenska Röda Korset.
– I stort sett allt sköts automatiserat och centraliserat. Ibland är det effektivare att gå ut och hjälpa kunden på plats eftersom det då sker ett möte på ett annat sätt, men det är inte särskilt vanligt, säger Joakim Winter.

Vilka andra arbetsuppgifter försvinner?
– Det beror på hur långt molnsatsningen drivs. Underhållet av en egen maskinpark minskar och det blir mycket enklare att genomföra kapacitetsplanering, upphandling och investering. Och du behöver inte hålla på med patchning eller hålla koll på licenser. Det finns hur många uppgifter som helst som det blir mindre av, och på så sätt frigörs tid för it-teknikerna, säger Joakim Winter.

Molnet betyder färre tekniker
Mårten Wahlström, it-chef på Svensk Fastighetsförmedling, ser även han en mycket tydlig förändring i it-teknikernas yrkesroll. Företaget har skapat en molntjänst som används av alla de cirka 230 kontoren runt om i landet, vilket innebär att behovet av lokala tekniker har minskat radikalt.


Mårten Wahlström, it-chef på Svensk Fastighetsförmedling.

– En typisk it-tekniker hos mig går över till mer projektledning eller koordinering i sitt yrke. Det innebär att de går över mer till ett affärstänkande – hur kan den kunskap jag har gynna företagets affär? – snarare än att lösa ett databasproblem eller installationsproblem. Det innebär även att de går från att vara specialister till att bli generalister, med kunskaper om många olika saker, säger Mårten Wahlström.

Håkan Carlbom, it-chef på riskkapitalbolaget EQT Holdings, upplever att it-tekniker får en allt mer rådgivande roll, där även granskning av kontrakt är en viktig del.
– I och med att det finns fler och fler molntjänster tillgängliga sprider organisationen ut sin infrastruktur, och det gäller att kunna ge råd så att allt fungerar när infrastrukturen blir i sönderhackad till höger och vänster. It-teknikernas nya roll handlar även mycket om att se till att molntjänsterna uppfyller servicenivåavtalen och att det är en seriös aktör bakom. Det är inte alltid så himla enkelt att bedöma om det som utlovas stämmer, säger han.


Håkan Carlbom, CIO på EQT Holdings.

Håkan Carlbom anser även att it-teknikerna måste ha ett arkitekturellt tänkande för att klara av integrationen av systemen och se till att data flödar som den ska under huven.
– Vi rör oss att längre bort från eget driftansvar och att köra egna applikationer. Den tiden är förbi.

Att personalen uppmuntras att använda sina egna it-prylar på jobbet är också en bidragande faktor i den snabba omstöpningen av it-teknikernas yrkesroll, anser Håkan Carlbom.
– Det gäller att packa om sitt eget it-utbud så att användarna kan välja att konsumera det i sina Ipads eller inte, och så vidare. Förut kunde vi styra allt ganska hårt centralt, men nu är vi mer rådgivande.

Vi kan vara rådgivande och säga att uppgraderar du operativsystemet kommer mejlen att krascha, men om mejlen sedan kraschar kan vi inte fixa det åt den anställda. Det kan leda till lite friktion med de anställda också, och det måste it-teknikerna kunna hantera, säger Håkan Carlbom.
Carina Arnesson, it-chef på Jordbruksverket, anser att ökat användande av öppen källkod och det ökade kravet på mobilitet är det som påverkar yrkesrollen för hennes runt 70 it-tekniker allra mest.

Annorlunda om fem år
Hur tänker du runt rekryteringen av nya it-tekniker på fem års sikt?

– Vi satsar på kärnkompetenser som har styrande och ledande roller. Arkitekter är väldigt stort, bland annat inom mjukvara, applikationer, teknisk infrastruktur och geografiska informationssystem. Och så måste jag slå ett slag för informationssäkerhet. I och med att vi har de krav på mobilitet som vi har i dag måste vi se till att vi bygger upp informationssäkerheten ett bra sätt.


Carina Arnesson, it-chef på Jordbruksverket.

It-tekniker specialiserade på serverdrift kan komma att ha svårare att få jobb på Jordbruksverket om fem år, enligt Carina Arnesson.
– När det gäller generell serverdrift är det inte säkert att vi kommer att kunna uppehålla en kritisk massa i kompetensen på alla områden, och då kommer vi att köpa in den specifika tjänsten och fokusera på applikationsdrift, säger hon.

Fakta

Svenska verksamheter använder i allt högre utsträckning molntjänster, outsourcing, öppen källkod och andra mer flexibla it-lösningar. Det här innebär att it-teknikernas yrkesroll håller på att omstöpas i rask takt. Den som vill fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden om fem år måste se till att hänga med i utvecklingen och omfamna de nya sätten att jobba. Dags att säga adjö till skruvmejslar och spring i korridorerna!

Molntjänster är långt ifrån det enda som driver på den snabba förändringen av it-teknikernas yrkesroll, men det är den enskilt viktigaste faktorn.
Molntjänster brukar definieras som en beständig leveransmodell som möjliggör behovsbaserad nätverksåtkomst till en delad pool av konfigurerbara resurser som med kort tidsåtgång kan fördelas, anpassas och levereras med minimal arbetsinsats och minimal interaktion med leverantören.

Det finns tre huvudtyper av molntjänster:

Mjukvara som tjänst (software as a service, saas).
Kunden använder applikationer som körs i leverantörens infrastruktur.

Plattform som tjänst (platform as a service, paas).
Kunden kör sin egen mjukvara i leverantörens infrastruktur.

Infrastruktur som tjänst (infrastructure as a service, iaas).
Kunden får tillgång till processorkraft, nätverk, lagringsutrymme eller annan fundamental infrastruktur hos leverantören.
Notera att molntjänsterna i vissa fall kan tillhandahållas av såväl externa som interna leverantörer.

1. Vi har tillräcklig intern kompetens 35 %
2. Brist på intern kompetens är ett litet hinder 48 %
3. Brist på intern kompetens är ett stort hinder 17 %