Andreas Holmgren, it-chef för Norden och Baltikum på Astra Zeneca, har redan tagit steget att köpa in it-drift fullt ut.
– Vi har outsourcat allt. Min organisation är en ren beställar- och projektledarorganisation. Jag har inte en enda it-tekniker anställd i dag, säger han.

Däremot har Astra Zeneca ett stort behov av it-arkitekter och verksamhetskunniga it-projektledare framöver.
– Det vi har gjort är att vi har lyft bort det strategiska från it-teknikerna och lagt det på it-arkitekterna och andra med beställarkompetens i stället, säger Andreas Holmgren.

Mindre kompetens
Vilka blir it-teknikers viktigaste arbets­uppgifter framöver?

– I vårt fall ser vi att kompetensnivån hos de supporttekniker vi hyr in har blivit mycket lägre, eftersom de behöver göra mindre. De bär mest datorer in och ut eftersom själva felsökningen sker någon annanstans.
– Men överlag behöver it-tekniker vara väldigt breda i sin kompetens. Förut kunde de specialisera sig på ett operativsystem, men nu måste de kunna jobba med flera plattformar och mobilt parallellt. Att vara flexibel och kunna hantera det tror jag är den stora utmaningen för it-tekniker, säger Andreas Holmgren.


Andreas Holmgren, it-chef för Norden och Baltikum på Astra Zeneca.

Inte heller Nicklas Raask, direktör för it-infrastruktur på Volvo Car Group, har någon större mängd rena it-tekniker anställda längre, eftersom företaget har valt att fokusera på att ha egen it-personal i framför allt olika styrande roller. Det finns många it-tekniker på plats via globala tjänsteleverantörer som sköter driften av it-systemen och supporten till slutanvändarna, men behovet av personer som installerar klienter och skruvar på servar minskar kontinuerligt.
– Molnet, virtualisering och automation är de tre megatrender som påverkar det här området mest, säger Nicklas Raask.

Håller it-tekniker på att bli överflödiga?

– Det kommer alltid att finnas ett behov av människor som är duktiga på teknik och på att omsätta tekniken i verkligheten. Vi behöver mer teknikutveckling och teknikinnovation, men inte för teknikens egen skull – det måste omsättas i verksamhetsnytta, bland annat i konsumentprodukter. Exempelvis flyttar it in i morgondagens bilar. Så det behövs fler tekniker, men speciellt sådana som omsätter sin förmåga så att den passar in i en produktverksamhet, säger Nicklas Raask.


Nicklas Raask, direktör för it-infrastruktur på Volvo Car Group.

Inte heller Andreas Holmgren på Astra Zeneca tror att it-tekniker håller på att bli överflödiga.
– Nej, absolut inte. Men när jag var it-tekniker för 20–25 år sedan var man ju Gud och gjorde allt och fixade allt. Personalen gick ner på knä när man visade sig i korridoren, och så är det ju inte alls längre. It-teknikern sköter mer saker på håll och är mer osynlig nu. Adidas-teknikerna är på väg att försvinna ut, säger Andreas Holmgren.

Svårt att acceptera
Men det är inte ovanligt att it-tekniker har svårt att acceptera att deras yrkesroll håller på att omstöpas, enligt Mårten Wahlström.
– Det ligger nog i människans natur att vara förändringsobenägen. Du vet vad du har men inte vad du får. Men det gäller att acceptera vissa saker och hänga med, säger han.

Vilket är ditt bästa råd till it-tekniker i dag?

– Läs TechWorld! Jag tycker att den som it-tekniker måste hänga med och fundera på hur man kan nyttja ny teknik på bästa sätt för att gynna verksamheten. Då tror jag att du kommer att hitta flera grejer som ger effekt i närtid. Sedan bör du läsa på så du kan rekommendera eller ta beslut som gör att organisationen förhoppningsvis sparar pengar över tid och ligger i framkant i teknik, och som leder till att det skapas trivsel för dem som jobbar.

Inte bara hårdvara längre
Det fungerar alltså inte för it-tekniker att bara fokusera på hårdvara längre, enligt Mårten Wahlström. Håkan Carlbom på EQT Holdings har samma åsikt.

Fakta

Svenska verksamheter använder i allt högre utsträckning molntjänster, outsourcing, öppen källkod och andra mer flexibla it-lösningar. Det här innebär att it-teknikernas yrkesroll håller på att omstöpas i rask takt. Den som vill fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden om fem år måste se till att hänga med i utvecklingen och omfamna de nya sätten att jobba. Dags att säga adjö till skruvmejslar och spring i korridorerna!

Molntjänster är långt ifrån det enda som driver på den snabba förändringen av it-teknikernas yrkesroll, men det är den enskilt viktigaste faktorn.
Molntjänster brukar definieras som en beständig leveransmodell som möjliggör behovsbaserad nätverksåtkomst till en delad pool av konfigurerbara resurser som med kort tidsåtgång kan fördelas, anpassas och levereras med minimal arbetsinsats och minimal interaktion med leverantören.

Det finns tre huvudtyper av molntjänster:

Mjukvara som tjänst (software as a service, saas).
Kunden använder applikationer som körs i leverantörens infrastruktur.

Plattform som tjänst (platform as a service, paas).
Kunden kör sin egen mjukvara i leverantörens infrastruktur.

Infrastruktur som tjänst (infrastructure as a service, iaas).
Kunden får tillgång till processorkraft, nätverk, lagringsutrymme eller annan fundamental infrastruktur hos leverantören.
Notera att molntjänsterna i vissa fall kan tillhandahållas av såväl externa som interna leverantörer.

1. Vi har tillräcklig intern kompetens 35 %
2. Brist på intern kompetens är ett litet hinder 48 %
3. Brist på intern kompetens är ett stort hinder 17 %