– Förut kunde du leva på att drifta servrar, men teknikfokuserade personer har allt svårare att hitta en roll. Det är framför allt de som förstår slutanvändarnas behov, och som kan arkitektur som har framtiden för sig, säger Håkan Carlbom.

Du har konkurrens
Hur ska jag som it-tekniker göra rent konkret för att hänga med i den här utvecklingen?

– Du ska ställa dig utanför brandväggen och se på det du själv levererar som en tjänst till andra. It-branschen är inne i en jättestor omstöpning, och det gäller att inse att du är konkurrensutsatt på ett sätt som du inte var för tio år sedan. Så mängden arbete för dem som jobbar med drift minskar medan de som har en mer konsultativ roll får mer att göra. Du måste vara kommunikativ, annars blir det jobbigt, säger Håkan Carlbom.

Det viktigaste it-chefen kan göra för att få med sig it-teknikerna på tåget är att satsa på kompetensutveckling, anser Joakim Winter på Svenska Röda Korset.
– Vi går framför allt på vanliga betalkurser inom Microsoft-området. Så fort nya produkter släpps går vi en kurs om dem, och vi åker även på Microsoft-event runt om i världen, säger han.

Vem fattar beslut om utbildning?

– Det sker i blandad form. Jag pekar på vissa behov som jag ser, och sedan är det väldigt mycket upp till den enskilde att säga i vad och när han eller hon vill vidareutveckla sig, säger Joakim Winter.

100 timmar skolbänk per år
Även Carina Arnesson på Jordbruksverket anser att en rejäl satsning på kompetensutveckling är det bästa sätt­et att få med sig befintlig it-personal framåt i förändringen för nya tider.
– Vi har utvecklat ett koncept för det där vi jobbar mycket med speciella kompetensutvecklingsgrupper. Vårt mål är att varje medarbetare på it-avdelningen ska ha hundra timmar vidareutveckling per år. Vi diskuterar tillsammans igenom vad vi behöver lära oss mer inom, och sedan är det de här självstyrande grupperna som driver kompetensutvecklingen framåt, säger hon.

Utbildning måste få kosta
Utbildningen sker på en rad olika sätt: Böcker köps in, seminarier om grundläggande principer anordnas, externa föreläsare tas in, och it-tekniker åker iväg på externa kurser.
– Vi tar väldigt allvarligt på kompetensutveckling och låter det kosta både tid och pengar, så hos oss har vi har ingen som inte vill följa med i utvecklingen. Men man måste ju ta hänsyn till att individer är olika och tar olika lång tid på sig, säger Carina Arnesson.

Inte heller Joakim Winter upplever att it-teknikerna är ovilliga att hänga med i utvecklingen och förändra sin yrkesroll.
– Om vi skulle gå in i en satsning på exempelvis molntjänster utan att göra tydligt fördelarna är det med rätta som it-teknikerna opponerar sig mot det. Men om du är tydlig med varför en förändring ska göras så upplever jag inte att it-tekniker sätter sig på tvären, säger Joakim Winter.

Har ni behövt göra er av med it-tekniker?

– Vi har reducerat personalen under den senaste tvåårsperioden, men det kan inte direkt kopplas till vår satsning på molntjänster. Det blir ju färre arbetsuppgifter inom det jag beskrivit, men sedan är det ju som sagt även ett antal kompetenser och arbetsuppgifter som tillkommer. Men det totala utfallet blir att du frigör tid, säger Joakim Winter.

Fakta

Svenska verksamheter använder i allt högre utsträckning molntjänster, outsourcing, öppen källkod och andra mer flexibla it-lösningar. Det här innebär att it-teknikernas yrkesroll håller på att omstöpas i rask takt. Den som vill fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden om fem år måste se till att hänga med i utvecklingen och omfamna de nya sätten att jobba. Dags att säga adjö till skruvmejslar och spring i korridorerna!

Molntjänster är långt ifrån det enda som driver på den snabba förändringen av it-teknikernas yrkesroll, men det är den enskilt viktigaste faktorn.
Molntjänster brukar definieras som en beständig leveransmodell som möjliggör behovsbaserad nätverksåtkomst till en delad pool av konfigurerbara resurser som med kort tidsåtgång kan fördelas, anpassas och levereras med minimal arbetsinsats och minimal interaktion med leverantören.

Det finns tre huvudtyper av molntjänster:

Mjukvara som tjänst (software as a service, saas).
Kunden använder applikationer som körs i leverantörens infrastruktur.

Plattform som tjänst (platform as a service, paas).
Kunden kör sin egen mjukvara i leverantörens infrastruktur.

Infrastruktur som tjänst (infrastructure as a service, iaas).
Kunden får tillgång till processorkraft, nätverk, lagringsutrymme eller annan fundamental infrastruktur hos leverantören.
Notera att molntjänsterna i vissa fall kan tillhandahållas av såväl externa som interna leverantörer.

1. Vi har tillräcklig intern kompetens 35 %
2. Brist på intern kompetens är ett litet hinder 48 %
3. Brist på intern kompetens är ett stort hinder 17 %