Nederländska Interxion, som hyr datacenterutrymme i elva olika länder, använder havsvatten från Östersjön för att kyla it-utrustningen i sin anläggning i Stockholm. På så sätt sparar man 6,7 miljoner kronor per år.

Interxion hade stor nytta av att det fanns ett befintligt rörsystem runt Stockholm som använder havsvatten för kylning. Kostnaden för att ansluta mot det systemet landade på 6,7 miljoner, det vill säga samma summa som företaget nu sparar in varje år på lägre energiförbrukning.

Just kylningen är en av de mest kostsamma bitarna för företag som driver datacenter. Traditionellt sett används mekaniska kylsystem men det börjar blir allt vanligare att man drar nytta av den omgivande luften och evaporativa lösningar.

Det kylsystem som Interxion använder är långt ifrån unikt. Flera andra företag i Norden kyler också sina anläggningar med havsvatten. Googles datacenter i södra Finland är ett bra exempel.

IDG News