Systemöversikt


SSMs 28 gammamätstationer står alltid i anslutning till SMHIs automatiska väderstationer. Den mesta utrustningen du ser på bilden är SMHIs och har inget med strålskyddet att göra. Det enda sambandet är faktiskt att SMHI förser SSMs apparatur med 230 volt. Den långa staven är gammamätapparaturen och den lite kortare cylindern är den regnmätare som måste finnas för att man ska kunna se nederbörden och inte misstolka regn som radioaktivt nedfall (se nedan). Under denna finns det elskåp som förser apparaturen med spänning. Skulle SMHIs spänningsmatning fallera klarar sig gammamätstationen i ett halvår på batteri, eller om man talar om för den att sluta sända en gång i timmen, går den fem år.

Så här är det svenska gammanätet uppbyggt. Gammastationerna, som det alltså finns 28 stycken av, är pelarformade och sitter på en stång, 2 meter över marken. Intill finns en tillhörande regnmätare. Stationen samlar data kontinuerligt och ringer upp SSMs FTP-server en gång i timmen och levererar mätserier över IP. Samtalet kopplas för närvarande över mobilnätet, men ska i framtiden gå som SDS via Rakelnätet. Databasservern tankar ut data och genererar administrationsgränssnittet och eventuella larm. En begränsad mängd data (mätvärde, larm, regn) går vidare till den nationella servern och plockas ihop med annat mätdata, vilket vidarebefordras till Eurdep (se nedan), bland annat för visning på deras publika karta.

Skulle servern generera ett larm, går mail och SMS till jourhavande tjänsteman, som manuellt bedömer kartan i gränssnittet till den nationella databasen och vidtar åtgärder därefter. Tjänstemannen har rätt och skyldighet att larma in hela SSMs krisorganisation. Det finns en nationell larmplan som kan användas vid behov. Nivålarm går om någon station visar mer än 300 nSv/h eller ett trendlarm om den integrerade dosen under de senaste 24 timmarna, jämfört med dosen under de föregående 24 timmarna, ökat med 10 procent. Trendlarmet är långsammare, men ger bättre känslighet. Trendlarm kan mycket väl orsakas av tungt regn och det inträffar minst 10 sådana larm om året.

Administration


De svenska gammamätstationerna hanteras med ett administrationsgränssnitt där man kan se betydligt mera data än vad som visas på Eurdeps karta. Dessutom kan man klicka på en enskild mätstation och se ytterligare tekniskt data, som temperaturer, batteristatus och ett femtiotal mätvärden till.

Systemet genererar dessutom larm och larmtablån syns uppe till höger. Värdena har diskuterats ovan. Dessutom genereras tekniska larm om något annat skulle hänt, till exempel att en station har slutat rapportera, en station har blivit för varm eller kall, batterinivån blivit för låg eller att något annat kalibrerat värde har fallit utanför normen. Det senare är i så fall ett tecken på att en tekniker måste skickas ut och byta ut stationen.

Du ser att normalvärdena för Sverige ligger mellan 152 nSv/h i Ritsem i Norrland och 52 nSv/h på Fårösund på Gotland. Värdena är helt beroende på mängden uran i berggrunden.