Eurdep


Eurdep betyder European Radiological Data Exchange Platform och är en databas som ägs av EU-organet ECJRC. De har en allmänt tillgänglig karta som visar mätresultat i realtid från alla gammastationer i alla länder som valt att visa upp sina värden. Kartan finns tillgänglig på Eurdeps webbplats.

Eurdeps karta visar alla 35 uppgiftslämnare. Här ser man att vissa länder har omåttligt tätt med mätstationer, medan andra är lite måttligare och Sverige är ett av de länder som har minst antal stationer. Just nu. Varför tyskarna har sådana massiva mängder mätstationer är inte känt, även om landet är ett kärnkraftsland med hög befolkningstäthet. Det kan vara historiska orsaker, eller också är det bara Ordnung. Österrike är inte ett kärnkraftsland, men har ändå väldigt tätt med mätstationer. Alla mätpunkter är för närvarande gula eller gröna och ligger alltså under 200 nSv/h. Med hjälp av denna karta är det mycket lätt att se om en radioaktiv front av något slag förflyttar sig över Europa. Just nu rapporterar inte Ukraina och Vitryssland, men de är på gång, liksom balkanländerna.

Genom att klicka på en mätstation, som i detta fall Norrköping, kan man se vilka värden som har uppmätts under den gångna tiden. Du kan ange hur lång tid du vill se. För Norrköping gäller värden på mellan 120-130 nSv/h under hela mätperioden, som just i detta fall sträcker sig en månad bakåt i tiden. Det är den helt normala bakgrundsstrålningen från urberget och från kosmos.

I vissa länder har man satt upp ringar eller grupper av mätstationer runt kärnkraftverken för att kunna spåra utsläpp tidigt. Här är det en grupp mätstationer kring ett kraftverk i Schweiz som visas. I Sverige har vi inga sådana ringar av mätstationer ännu, utan har hittills förlitat oss på manuella mätningar från räddningstjänsten i det tidiga skedet vid en eventuell olycka. Men nu är ett nytt projekt på gång med oberoende mätstationer runt kraftverken. Man ska naturligtvis koncentrera mätpunkterna där det spelar mest roll, eftersom det ger mest för pengarna. Den exakta placeringen styrs av en väldig mängd faktorer.

Mätteknik


Vädret betyder en hel del för mätningarna. Skärmbilden ovan visar en detaljerad kurva över mätningarna i trakterna kring Mora under ett helt år. Början av kurvan visar läget från maj till december 2012. Då låg medelvärdet på cirka 100 nSv/h, vilket är den normala bakgrundsstrålnigen. Från december 2012 och fram till februari 2013 sjunker värdet till 80 nSv/h. Det beror på att det faller ett allt tjockare snötäcke på marken kring mätstationen. Snö är vatten och vatten absorberar gammastrålningen från urberget. Från februari 2013 och vidare ökar bakgrundsstrålningen igen, eftersom snön långsamt smälter.

Då återstår de märkliga höga topparna under sommarhalvåret. Det finns kortare toppar som drar sig upp och över 145 nSv/h och om man inte visste bättre skulle man kunna tro att det var ett kärnkraftverk som spruckit någonstans och slå larm därefter. Men den blågröna kurvan i botten av diagrammet visar regnet i millimeter per timme, så som det mätts med SSMs regnmätare. Topparna beror på att radon och de så kallade radondöttrarna tvättas ur luften från hög höjd och hamnar på marken nära mätinstrumentet. Radon är ett radioaktivt ämne och kommer naturligt från uran- och radiumhaltig berggrund. Så har skett under alla de årmiljoner människan har funnits och vi har anpassat oss till det och lider ingen skada.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har undersökt förekomsten av snart sagt allt i den svenska myllan, från vatten till uran. Här är urankartan, eller snarare gammastrålningen från uranet i Mellansverige, framplockad i SGUs kartgenerator. De främsta hotspottarna är Ranstad vid Billingen, kusten vid Lysekil, kring Kumla, Ljusnarsberg, Mora och i trakterna kring Falun. Röda områden innehåller mer än 8 ppm uran i marken, medan gröna ligger mellan 1-2 ppm uran. Sverige ville efter andra världskriget bli självförsörjande på uran och Ranstadsverket var stället där man hade tänkt bryta uran till den svenska kärnkraften. Under de fyra år anläggningen var i drift, 1965-1969, fick man endast fram 215 ton uran ur ca 1.500.000 ton berg (143 ppm, markant över medelvärdet). Notera att gammastationerna inte alls ligger orienterade efter uranet i berggrunden som ju redan är känt. Bortsett från i Mora. Det är en tillfällighet.
© Sveriges geologiska undersökning.