Sievert och Bequerel


Mätvärden inom strålningsområdet är notoriskt krångliga och lätta att missförstå. Gammastationerna mäter vad man kallar miljödosekvivalent, som ska vara en konservativ uppskattning av helkroppsdosen till en människa. Dosen uttrycks per timme, och kallas dosrat. Storheten Sievert (Sv) anger dosen justerad för påverkan på människokroppen, eftersom olika strålslag har olika skadeverkan. Dosen Gray (Gy) är å andra sidan absorberad dos i joule per kilo (kropp, vatten etc) utan någon som helst kompensation för strålslag.

Storheten Bequerel är å andra sidan antalet radioaktiva sönderfall per sekund i ett prov. Värdet är värdelöst utan att man samtidigt anger mängden, som Bequerel per liter vatten, per kilo älg eller per kubikmeter luft. Gränsvärdena för normal människoföda är 300 Bq/kg, eller 1500 Bq/kg för sällanföda som vilt. Räknar man om det till en årsdos ska man fortfarande hamna under en totaldos på 1 mSv.

Normala dosrater i Sverige ligger mellan 100-200 nSv/h eller ~2500 nSv/dygn. Det är människan anpassad till. Då kan man istället titta på de större stråldoser vi gärna åsamkar oss helt frivilligt. En tandläkarröntgen ger 5000 nSv (på en sekund). En atlantflygning ger ~40.000 nSv (på åtta timmar). Den naturliga strålningen som vi dagligen får från rymden, vår egen kropp och marken (radon undantaget) ger en stråldos på 1-2 mSv/år. Något mindre frivillig är kanske en lungröntgen som ger 0,15 mSv (på en sekund). Allra minst frivillig är den sannolikt dödliga dosen: 6 Sv.

Historik


Alltihop började 1959 med att Rolf Sievert (1896-1966), den svenske pionjären inom mätning av stråldoser, själv satte upp 25 mätstationer runt om i landet, som rapporterade per telefon. Då var syftet att detektera nedfall från atmosfäriska provsprängningar. Systemet fick sedan gradvis förfalla eftersom det inte blev några flera provsprängningar i världen. Fram till tjernobylhändelsen år 1986, då till exempel stationen på Gotland hade fallit ur. Då visade sig nätets användbarhet och det byggdes ut till 37 stationer, men även det systemet förföll långsamt. En större översyn började år 2006 som slutade med 28 stationer år 2009, nu med avtal om löpande underhåll.

Tjernobyl! Vad ger det ordet för vibbar? Här är i vilket fall som helst den första mätningen i Västeuropa av den ohyggliga kärnkraftsolyckan i Ukraina. Det var visserligen Forsmark som larmade världen, men mätstationen på Ölands södra udde hade mätt det radioaktiva molnet tidigare. 1986 rapporterade mätstationerna alltså inte i realtid. Det var först efter denna händelse man insåg att realtidsrapportering vore önskvärd.

Smällen i Tjernobyl inträffade natten till lördagen den 26 april 1986 och branden fortsatte under flera dagar. Huvudfronten i det radioaktiva molnet nådde Öland en kvart i tolv natten till den 28 april och digrammet visar läget fram till 24 rimmar efter den första toppen. Dosraten steg upp från bakgrundsvärdet, som då låg på 150 nSv/h, till 420 nSv/h. Värdet i Umeå steg ända upp till 1100 nSv/h. Läser man vidare i boken The Chernobyl Fallout in Sweden av L Moberg på SSM, där diagrammet är hämtat ifrån, ser man att de väldigt höga värdena höll i sig en månad ungefär, men därefter snabbt föll och var tillbaka i närheten av bakgrunden efter cirka två år.

Under två dygn hade det radioaktiva molnet drivit upp genom Vitryssland och Litauen och ut över Östersjön till Sverige. Sovjetunionen sade inte ett pip till sina medborgare eller resten av världen. Litauen hade haft perfekt soligt väder den 27:e och många hade haft tvätt ute till tork. När nyheten till sist spred sig från västvärlden var det bara att tvätta om allt igen.

Nu är det slut med tigandet och ljugandet. Med Eurdeps allmänt tillgängliga karta kan man vara helt övertygad om att någon alltid kommer att upptäcka en katastrof och att larmet kommer att gå innan det radioaktiva molnet hunnit särskilt långt.

Läs mer


Strålsäkerhetsmyndigheten: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/

Den här är bra. Läs den! Strålskyddsnytt, Tjernobyl 20 år: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Tidsskrifter/stralskyddsnytt-nr-1-2006-tema-tjernobyl-20-ar/

Resultatet i Sverige efter Fukushima: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt---Bilagor/Resultat-fran-matningarna-i-Sverige-/

FOIs tidig varning-system vid de nationella luftfilterstationerna: http://www.foi.se/rapport?rNo=FOI-R--3581--SE

Prova Eurdep själv på http://eurdep.jrc.ec.europa.eu/Basic/Pages/Public/Home/Default.aspx och välj Eurdep Public Map

Andra okända nät: http://www.idg.se/2.1085/1.91350

Swedish National Seismic Network: När jorden kliar sig går skogs-PC:n på högvarv, Nätverk & Kommunikation, 2004-02.