Vilka råd skulle du ge till någon som funderar på en framtid inom it-branschen?

– Om man vill arbeta med kommunikation, säkerhet, datacenter och sådant jag arbetar med, kan man först titta på hur branschen har förändrats och inte förändrats. För tio år sedan var ip bärare för kommunikationen och det är det i dag också, och förmodligen även om tio år. Vill man arbeta med kommunikation ska man se till att lära sig ip i detalj, inte minst ipv6 i dag.

Har du varit med i några projekt som du tyckt varit extra spännande eller lärorika?

– Just nu hjälper jag en nätoperatör att bygga ett nytt nät, och en så pass stor miljö byggs inte varje dag i Sverige, så det är både utmanande och lärorikt.

Ett annat spännande uppdrag var en schweizisk bank som hade problem med att kommunikationen mot börsen bröts på morgonen när handeln inleddes. De kunde inte fastställa var problemet låg, så de flög ner mig till Schweiz för att utreda var problemet låg. Jag lyckades identifiera felet och lösa det.

Har du något drömprojekt?

– Jag arbetar i dag med ett intressant projekt där jag hjälper en myndighet med ett kommunikationsnät som finns över hela Sverige. En dröm skulle väl vara att göra något liknande som ska finnas och fungera över hela världen. Det har jag inte gjort ännu.

Finns det några vanliga fel du ofta ser ute hos kunder?

– Det mesta har blivit mycket bättre, men det finns några saker som jag tycker att man inte gör på rätt sätt. Till exempel lägger vissa företag inte tillräckligt med tid på förberedelse, planering och design i stora projekt. De vill gärna sätta igång och göra saker direkt. Jag tror verkligen på att testa allting ordentligt innan utrullning. Det behövs mer fokus på design och testning innan implementation, och därefter dokumentation, som också ofta är eftersatt.

Kan du berätta lite om utmärkelsen Sirius Top Quality Instructor Award som du nyligen fick av Cisco, som den ende i Sverige?

– Det handlar om att mina elever har gett mig ett betyg som ligger över ett visst snitt. Konkret betyder det att jag hamnar bland den en procent av Ciscos instruktörer i världen som fått högst betyg. Främst gäller det datacenter-utbildningar jag hållit under förra året.

Hur fördelar du tiden mellan att vara instruktör och konsult?

– Jag håller utbildningar fem dagar i månaden. Jag har hittat ett bra upplägg där jag konsultar tre veckor och håller utbildningar en vecka. Det passar mig väldigt bra eftersom det gör att jag hela tiden också får arbeta praktiskt och kan dela med mig av de erfarenheter jag får när jag utbildar.

Hur ser du på framtiden för branschen?

– Utmaningarna som finns i dag kommer inte försvinna inom den närmaste framtiden. Däremot tror jag att mognadsgraden kommer att öka, vi kommer se fler färdiga lösningar som inte behöver anpassas i samma utsträckning som i dag. Det leder till mindre manuellt arbete, även om vissa typer av företag och myndigheter alltid kommer behöva en del anpassning.

Vad tror du att du hade gjort om du inte hade jobbat med it?

– Intressant fråga. Jag antar att jag skulle ha arbetat inom juridiken. Jag har släktingar som gör det, och det området har alltid intresserat mig.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning