Innehållet i hallarna


Varje central innehåller 50 rackskåp avsedda för helt vanlig telekomutrustning. Coromatic levererade dock ingen telekomutrustning, endast hall, kraft och kyla. Ungefär hälften av utrustningen drivs med 230 V AC från UPS och hälften med batterier på –48 V DC. Alla utrymmen är brandsäkrade med Novec-gas.

Kyla finns det gott om. Det blev istället en utmaning att hitta en lösning som krävde minimalt underhåll. Det är inte så lätt att åka dit och reparera. Istället fick det bli en lösning med moduliserade komponenter som kunde bytas ut hela och hållna och arbeta med en kombination av kylkompressorer och frikyla.

Full last i hallen är 170 kilowatt och det kyls av 12 kylmaskiner där en eller annan kan falla bort utan att det gör så mycket.

Här dras kraftkablaget in i ställverksmodulen.

När kablaget ansluts i ställverket ser det ut som vilket västerländskt ställverksjobb som helst.

Klart.

I och med att bygget är så kompakt ställs rackskåpen på skenor, så de kan skjutas i sidled. Det syns inte på CAD-skissen, men rackskåpen ställs så att det bildas en varm korridor i mitten och varmluften tas tillbaka längs taket till kylmaskinerna. Med denna metod spelar det inte så stor roll om någon kylmaskin går sönder. N+1-redundansen fungerar ändå.

Vi ägnade nästan två veckor åt utbildning om släcksystem, kamerasystem mm efter leverans. Kunden förstod att det inte skulle bli så lätt att få tag i Coromatic efteråt och var därför mycket mån om att lära sig alla funktioner. Naturligtvis kan vi, om kunden så önskar, utföra fjärrfelsökning i anläggningarna ifrån Sverige, berättar Thomas Wunger.

Framtiden


– Vi hoppas givetvis att få leverera de tre andra sekundärcentralerna och även de primära i Kathmandu. Vi hoppas dessutom att allt ska fungera, att alla blir nöjda och att vi har tänkt på det mesta. Vi får konstant mycket förfrågningar från många håll i världen, men vi fortsätter att vara försiktiga. Om vi bedömer att vi inte kan genomföra ett projekt på ett bra sätt tackar vi hellre nej.

– Hur var det med korruptionen?

– Landet är korrupt, men vi är stenhårda. Vi betalar aldrig mutor eller ”speed money”. Vi börjar alltid våra samarbeten med att skriva på ett sekretessavtal och presentera vår uppförandekod. Det händer att det blir väldigt tyst efteråt. Men vare sig i Rwanda, Lettland eller Nepal behövde vi ens bemöta detta. Jag tror det beror på att vi haft kunder som känt till vår inställning redan från början.

Om allt faller ut som vi hoppas, blir det fler byggen i Nepal. Nu vet vi hur man gör också, avslutar Thomas.

Läs mer


Coromatic: http://www.coromatic.se/

Ncell: http://ncell.com.np/

Täckningskarta: http://www.ncell.com.np/About-Us/Coverage.aspx

BBC rapporterar om basstationen vid Everest: http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11651509