Så gick mätningen till


Jag mätte så ofta det någonsin gick. Varje mätning mot Bredbandskollen tar en viss tid, eftersom en viss mängd data måste skickas över. När kapaciteten sjönk, tog mätningen längre tid. Då och då kunde mätningen stå still i flera minuter, när förbindelsen tillfälligt försvann.

Färden delades in i delsträckor och max- och minvärden för varje delsträcka noterades, både för upp- och nedladdning.

SJ håller också med en rörlig karta, så man alltid kan se sin position. Eventuellt hade man kunnat göra detta själv med Google Maps och en gps, men fönstren på X2-tågen verkar vara metalliserade och skärmar mot radiovågorna från gps-satelliterna.

SJ slår tillbaka


Problemet är inte nytt, eller ens okänt för SJ, visar det sig, när vi ringer och vill ha en förklaring. SJ är försiktiga och lovar inte någon kapacitet i någon broschyr någonstans. I det senaste pressmeddelandet säger man bara att kapaciteten ska gå upp från 7 till 70-80 Mbps i cellerna.


Här är ett nyutrustat tåg inne på Stockholms Central. Den nya antennbalken syns i bildens mitt, med sina uppstickande antenner i form av en kam. Bild: Petter Essén.

När vi tar kontakt med SJs representant Petter Essén, som är ansvarig för internet och mobiltelefoni ombord på SJs tåg, slår han inte ifrån sig på något sätt, men kan meddela att en upprustning är på gång. Han säger:

– Jag har tittat på din kurva och håller självklart med om att den inte ser speciellt bra ut och min uppfattning är att även om det bara är en enskild resa, så är det tyvärr inte helt ovanligt att man har den här typen av upplevelse av mobilnäten. Dock med det undantaget att det väldigt sällan brukar vara noll i hastighet, vilket får mig att tro att det kanske var något specifikt problem på tåget du reste med.

Men SJ slår nu tillbaka med modifieringar av mottagarutrustningen.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra systemen ombord och jobbar mot mobiloperatörerna för att påverka dem att förbättra mobilnäten längs järnvägen. Man ska också vara på det klara med att surfvanorna har ändrats sedan vi installerade systemet ursprungligen. Internet-tv fanns inte då. Kraven på datakapacitet ökar hela tiden.

Just nu håller vi på med en uppgradering av samtliga SJ 2000. De får nya externa antenner, nya antennkablar, nya modem och nya huvudsystem för Internet ombord. Det här synkar bra med att mobiloperatörerna nu bygger 4g på landsbygden. Under 2013 hoppas jag att det kommer att bli en avsevärd skillnad i upplevelsen ombord. Våra mätningar hittills tyder i alla fall på detta.