Routern som kommer att sitta i tågen i framtiden heter Icomera X6 och innehåller fyra lte-modem med dubbla SIM-kort. Den kan hantera åtta antenner på tågtaket och dessutom erbjuder den QoS mot användarna. Icomera är ett svenskt företag som specialiserat sig på mobila wifi-lösningar med link aggregation, alltså samutnyttjande av flera mobiloperatörers nät för att få bättre täckning. Icomera började redan med svensk-norska Linx-tåg 2002 och har täckt in flera länder sedan dess.

Uppgraderingen innebär att man monterar en tio meter lång balk på tågtaket, med åtta antenner. Orsaken till att man har så många antenner är att man vill uppnå rumsdiversitet. Skulle en antenn befinna sig i radioskugga, är någon annan antenn säkerligen utanför skuggan. Routern kan också prova att använda två operatörer samtidigt. (Ab) är antennbalken med de åtta strömlinjeformade antennhusen som sticker upp. Den är utförd som den är för att ge maximal stadga åt antennerna. (Kb) är det rör man dragit allt kablage igenom, i avsikt att få så få hål som möjligt i tågtaket. De två kortare kablarna (Jf) är jordförbindelser. Antennerna X är till för andra funktioner. Bild: Petter Essén.

– Ett problem kan också vara störningar på dataförbindelsen internt i tåget eftersom den går via en kraftkabel som kan orsaka störningar. Det är bäst att sitta närmast bistrovagnen (vilket undertecknad beklagligtvis gjorde).

Vi tycker att uppgraderingen är ett trevligt initiativ av SJ och har fått löfte att återkomma och rapportera när det nya antennsystemet är helt infört så vi kan göra en jämförande artikel.

Men den här bilden är inte idealiserad på något sätt. Tåg är mysigt och fint.

Läs mer


SJs pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sj/pressrelease/view/sj-flerdubblar-surfhastigheten-paa-sj-2000-861125

Routern Icomera X6: http://www.icomera.com/products/icomera-x6/

SJ och Telia träffade ett avtal om bättre 4G-möjlöigheter i augusti 2012. Det verkar inte ha hjälpt: http://www.idg.se/2.1085/1.466039/sj-och-telia-samarbetar-for-battre-4g-tackning