Ssl-certifikat är en vital del i dagens e-samhälle och används dels för att bekräfta vem du är, men också för att kryptera informationen som sänds på nätet.

Ett vanligt mått på ett certifikats styrka är bitlängden, det vill säga hur lång och komplicerad en nyckel är.

Nycklar som är 512 och 768-bitar kan inte sägas vara riktigt säkra eftersom det går att knäcka dem med dagens hårdvara.

Då är det säkrare att ha en nyckel med 1024-bitar som Google har idag, men inte det heller är tillräckligt anser Google som nu dubblar till 2048-bitars nyckellängd.

"Vi påbörjar skiftet till de nya 2048-bitars certifikaten den förste augusti" skriver Stephen McHenry, säkerhetsansvarig på Google i ett blogginlägg.

"Vi kommer också att ändra root-certifikatet som signerar alla våra ssl-certifikat eftersom det har en 1024-bitars nyckel." fortsätter han.

Skiftet ska gå relativt smärtfritt men Stephen flaggar för att användare av spelkonsoller, kameror och andra inbyggda system kan råka ut för problem under en övergångsperiod.

Ökad nyckellängd är en viktig komponent i säkerhetskedjan, men det är samtidigt viktigt att vara medveten om att det inte garanterar säkerheten.

Flera incidenter har inträffat då certifikatutfärdare (CA) har utsatts för intrång och till synes giltiga certifikat har tillverkats och använts för cyberbrott.

Google utsattes i 2011 av en sådan attack då DigiNotar, en certifikatutfärdare, fick inbrott och 500 falska certifikat utfärdades och användes mot Google.