Det största problemet med trådlösa nätverk är att de är just trådlösa. Kommunikationen sker med radiovågor i vad som populärt kallas etern.

Etern är uppdelat upp i olika frekvensband med olika användningsområden, det är en begränsad resurs som vi måste vi samsas om.

Post- och telestyrelsen, PTS, är det svenska myndighet som kontrollerar frekvensbanden, vem som får använda dem och till vad. Det rör sig om allt från 9 kilohertz där militär radionavigering för luftfart finns upp till 116 gigahertz där radioteleskopen på rymdobservatoriet i Onsala arbetar.

Insprängt mellan militära, samhällsviktiga och kommersiella frekvensband finns det ett antal så kallade ims-band (industrial, scientific and medical) inom vilka oreglerad trafik får förekomma. Det är här ditt wlan arbetar.

När wlan började bli populärt var det med standarden 802.11b, som ligger inom 2,4 gigahertz-området. Det är samma frekvenser som vi använder i dag med standarden 802.11g och 802.11n, men antalet användare har ökat explosionsartat. Det blev snabbt uppenbart att det fria frekvensbandet vid 2,4 gigahertz skulle bli för trångt. Därför gjordes även det högre ims-bandet vid 5 gigahertz tillgängligt för wlan.

802.11n kan kommunicera över både 2,4 gigahertz och 5 gigahertz, men den senaste varianten 802.11ac däremot har helt övergivit det trånga och överbefolkade 2,4 gigahertz och jobbar endast i 5 gigahertz.

Det uppenbara är därför att använda 802.11n eller 802.11ac vid 5 gigahertz och lämna 2,4 gigahertz åt grannarna. Men det kanske inte alltid är möjligt av olika skäl. Vi har därför tittat på olika saker du kan göra för att optimera ditt nätverk.

Vi har delat upp insatserna i tre olika steg med olika nivåer av investering kopplad till insatserna:

  1. Optimera din nuvarande utrustning.
  2. Komplettera din nuvarande utrustning.
  3. Köp helt ny utrustning.

I din iver att vinna över dina grannars wlan-nät, glöm inte bort att vara en god granne. Behöver du inte längre ditt 2,4 gigahertz nätverk, stäng av det så att dina grannar får lite mer utrymme för sina nätverk.

Fakta

Här kan du söka på frekvensband för att få information om den huvudsakliga användningen:
http://tinytw.se/freplan