1. Optimera nuvarande utrustning
Låt oss börja med att se vad du kan göra med din nuvarande utrustning utan att de behöver kosta en enda krona.

Placering: Titta på var din accesspunkt eller trådlös router står placerad. Är den placerad i mitten av det område den ska täcka? Finns det tjocka väggar i vägen som försvagar din signal? Prova i så fall att flytta din accesspunkt för att se om det blir bättre signalstyrka.

Firmware: Se till att din trådlösa router eller accesspunkt har den senaste versionen av den inbyggda programvaran, det som kallas firmware. Tillverkaren släpper gärna ut sina produkter innan programvaran är helt klar och optimerad. Speciellt när en produkt är ny kan det komma många uppgraderingar. Vi har i vissa fall sett en påtaglig prestandaförbättring efter en firmwareuppdatering.

Kanalval: Det här är den parameter som kan ha störst inverkan på hur mycket ditt nätverk kommer störas av grannarnas, och du mycket du kan störa dina grannar. För att se vilka kanaler dina grannar använder kan du använda skanningsverktyg så som Inssider från Metageek eller Wifi Stumbler från Meahi. Det är programvaror som använder din datorns wlan-nätverkskort för att samla in information om de trådlösa nätverken som finns i din datorns omgivning.Med ett enkelt verktyg kan du snabbt bilda dig en uppfattning om vilken trafik som förekommer i din om givning. Här visar programmet Inssider hur de olika banden trafikeras, och vi ser tydligt varför man ska lämna 2,4 gigahertz och använda 5 gigahertz om man kan. Att somliga staplar är dubbelt så breda visar att en del har valt att använda dubbla kanaler. Höjden på signalerna motsvarar signalstyrkan.Notera dock att sådana här verktyg bara klarar att visa nätverk som valt att visa sitt ssid. Dolda nätverk förblir dolda.

De kommer ge dig en hyfsad uppfattning av vilken wlan-trafik som finns i din närhet, men de har en stor akilleshäl. De kan bara detektera wlan-trafik som valt att visa sin identifikationssignal, sitt ssid. Du kommer inte se de nätverk som har dolt ssid, vilket många väljer att dölja för att förhöja sitt nätverks säkerhet.

De flesta routrar har i sina inställningar ett val för att den optimala kanalen ska väljas automatiskt. Men vi har sett exempel på att automatiken inte alltid ger bästa resultat. I 2,4 gigahertz-bandet finns det bara tre icke överlappande kanaler (se rutan Frekvenser och kanalbandbredd). Det gäller att hitta den kanal i din miljö som är minst trafikerad.

Det bästa sättet att göra det är att du manuellt mäter upp prestandan i alla kanaler. Det finns olika verktyg för det, men det enklaste är kanske om du har en trådansluten dator som har en stor källfil som du överför till en trådlös dator kopplad till din router. En fil på 50–100 megabyte kan vara lämpligt.

För över filen och mät med ett tidtagarur, det är ingen precisionsmätning du är ute efter. Ändra manuellt kanalen i din router och mät tiden det tar att överföra filen. Du kommer sannolikt se relativt stor skillnad mellan olika kanaler. Välj den kanal som snabbast överförde din fil.

Uteffekt: I de flesta routrar kan du ändra effekten som routern skickar ut sin signal. I administrationsgränssnittet ser du att inställningen säkerligen redan står på maximal uteffekt. Du kan minska uteffekten, det gör dina grannar glada eftersom din accesspunkt kommer bli tystare och störa deras nätverk mindre.
Men hur får du ut mer effekt när inställningen redan står på 100 procent? Till somliga routrar kan du ladda ner speciell firmware från tredje part, till exempel DD-WRT eller Tomato, som öppnar upp funktioner som inte är tillgängliga i den fabrikslevererade programvaran.

Men var försiktig om du väljer att öka uteffekten – det finns en anledning till att tillverkarna valt att begränsa den. Kretsarna kan helt enkelt gå sönder, eller få förkortad livslängd. Och inga garantier gäller så klart om något går sönder efter att du har laddat ner en specialfirmware.

Tänk på att vara en god granne och var försiktig med den här inställningen!

Kanalbandbredd: Är det trångt måste man försöka samsas, och då får man kanske nöja sig med att bara använda en kanal som är 20 megahertz bred. Men i många routrar kan man, beroende på vilken 802.11 standard som den stödjer, använda två kanaler samtidigt, vilket i teorin ger dubbla bandbredden och därmed högre hastighet.

I 2,4 gigahertz-bandet med sina tre icke överlappande kanaler är det redan trång, så det kommer sannolikt inte vara en bra idé att då ta två kanaler för din kommunikation. Prestandaförbättringen kan vara starkt begränsad, men i stället stör du dina grannars nätverk. I 5 gigahertz-bandet däremot kan du sannolikt utan problem köra så breda kanaler din router kan hantera.
Frekvensbandet: Om din router kan använda dubbla frekvensband – 2,4 gigahertz och 5 gigahertz – samtidigt, se till att bägge banden är aktiverade.

Det finns betydligt större utrymme i det högre bandet, och dessutom når radiovågorna inte lika långt i 5 gigahertz, vilket gör att dina grannars 5 gigahertz-accesspunkter heller inte når lika långt och stör din 5 gigahertz-kommunikation.

Se sedan till att dina klienter i första hand använder 5 gigahertz-kommunikation, det tjänar både du och dina grannar på.
Störande elektronik: Wlan kommunicerar inom de öppna och oreglerade ims-frekvensbanden. Det innebär att de samsas med andra produkter som inte nödvändigtvis har med wlan att göra, till exempel dect-telefoner, mikrovågsugnar, babymonitorer och amatörradio. Kan du ta bort, flytta undan eller stänga av sådana produkter kan det ha positiv effekt på ditt wlan i 2,4 gigahertz-området.

Det är inte alls lika vanligt att bli störd av andra icke-wlan-produkter i 5 gigahertz området – där har vi alltså ytterligare ett argument att flytta upp wlan-kommunikationen till 5 gigahertz om möjligt.

Fakta

Här kan du söka på frekvensband för att få information om den huvudsakliga användningen:
http://tinytw.se/freplan