Ett scenario hos företaget

Vi har valt att titta på hur små eller medelstora verksamheter kan optimera sitt trådlösa nätverk. Nätverk hos större företag administreras och optimeras på andra sätt, även om mycket är gemensamt eftersom både stora och små nätverk bygger på samma teknik och ställs inför samma utmaningar.

Klicka för större bild! Illustration: Jonas Englund

Frekvenser och kanalbandbredd

De två frekvensbanden 2,4 gigahertz respektive 5 gigahertz är uppdelade i ett antal kanaler. I 2,4 gigahertz området kan användaren välja varje kanal, även om en den smalare 20 megahertz wlan-signalen överlappar den intilliggande kanalen.
För att maximalt utnyttja de tillgängliga kanalerna eller frekvenserna brukar man prata om att försöka använda endast icke-överlappande kanaler. I 2,4 gigahertz bandet blir det kanal 1, 6 och 11. Men det kan även vara kanal 2, 7 och 12 eller kanalerna 3, 8 eller 13 – i USA är kanal 12 och 13 inte tillgängliga, så därför brukar litteratur i ämnet främst nämna 1, 6 och 11.

Automatiken i din router väljer också med största sannolikhet bland dessa tre kanaler. Gör man en sökning i sitt nätverk med till exempel Inssider kan det förekomma wlan-kommunikation på andra kanaler, vilket gör att dessa i praktiken inte bara stör en wlan-kommunikation på någon av de icke överlappande, utan två. Den här friheten att välja kanaler bidrar till att 2,4 gigahertz-bandet är rörigt.

Om du ställer in din router för dubbla kanalbandbredden, vilket i teorin ska ge ungefär dubbla hastigheten i din kommunikation, blir däremot de icke överlappande kanalerna 3 och 11.

Väljer vi att skalenligt jämföra 2,4 och 5 gigahertz ser vi att det finns betydligt större utrymme i det högre frekvensbandet. I det frekvensutrymme som finns tilldelat för wlan finns endast tre icke överlappande kanaler i 2,4 gigahertz området, men hela 19 icke överlappande kanaler i 5 gigahertz – det finns mer än 6 gånger mer utrymme i 5 gigahertz jämfört med 2,4 gigahertz.
I 5 gigahertz-bandet har man valt att bara tillåta kommunikation med icke överlappande kanaler, det är därför kanalnumren hoppar fyra steg åt gången.

I och med den senaste standarden 802.11ac har man förberett inte bara för att om situationen tillåter dubblerad kanalbandbredd som din wlan-kommunikation använder, alltså från 20 till 40 megahertz, utan även fyra gånger (80 megahertz) och i vissa fall även åtta gånger (160 megahertz).

Det är inte bara det större utrymmet i 5 gigahertz-bandet som talar till dess fördel. Högre frekvenser når inte lika långt som lägre frekvenser. Det gör att dina grannars 5 gigahertz-kommunikation inte kommer störa dig lika mycket som om deras routrar står på samma ställe och använder 2,4 gigahertz. Du kommer alltså kunna packa en omgivning tätare med 5 gigahertz-accesspunkter utan att du får problem med störande grannar.

Nackdelen är att din router inte får riktigt lika stor räckvidd, men det kan kompenseras med mer avancerad kommunikationsteknik. En 802.11ac-enhet som arbetar endast med 5 gigahertz och dess komplexa modulationsteknik och användande av större kanalbandbredd kan ge minst lika bra överföringshastighet som en 802.11n-enhet arbetande i 2,4 gigahertz på samma avstånd från routern.

Fakta

Här kan du söka på frekvensband för att få information om den huvudsakliga användningen:
http://tinytw.se/freplan