Jag blev uppringd hemmavid en kväll för några veckor sedan av en dam från Radiotjänst i Kiruna, som påstod att jag äger datorer och därför skulle betala tv-avgift för dem. Jag svarade att jag inte alls äger datorer och inte alls hade lust att betala någon tv-avgift. Anledningen till att hon antog att jag hade dator var att ”det har väl alla”.

Jag hade kunnat berätta för henne att mina datorer var inventarier tillhörande mitt aktiebolag Qomputor AB och att jag inte skulle ha något alls emot att låta företaget betala tv-avgiften. För att få tyst på henne fick hon mitt personnummer, för jag insåg att hon kunde luska ut det ändå.

Sen började karusellen som skulle sluta med en mycket märklig lagtolkning som innebär att eftersom jag nyttjar datorn är det jag som privatperson som ska betala avgiften, trots att datorn inte är min.

Fakturan kom och återsändes


Efter ett tag kom helt enkelt en faktura på 519 kronor ställd till mig personligen. Den ville jag inte betala, men på baksidan kunde man skriva en anmärkning och skicka tillbaka den. Det gjorde jag. Fakturan och min anmärkning på baksidan finns tyvärr inte bevarad, men jag meddelande ungefär detsamma som jag skrivit ovan, att jag inte äger någon dator och därför inte vill betala något. Datorn ägs istället av företaget där jag är anställd.

Krav


2013-05-22 kom en sammanställning på obetalda fakturor från Radiotjänst.

Där stod också att jag hade rätt att överklaga. Så det gjorde jag.

Överklagande


Här är mitt brev:

                                                          Saltsjö-Boo, 2013-05-27
Överklagande

Radiotjänst i Kiruna AB
981 80 Kiruna

Jag vill härmed överklaga ert beslut med registreringsnummer 20131326528002. Den dator som Audrone Städje vid samtalet 2013-04-16 uppgivit sig använda ägs inte av hushållet utan av företaget där jag är anställd. Hushållet äger fortfarande inga datorer, men det ville den otrevliga dam som ringde upp inte höra talas om.

Datorn i fråga är en inventarie som tillhör företaget JHS Qomputor Education Datasystems AB. All fortsatt korrespondens i detta ärende bör ställas till företaget, Qomputor Education Datasystems AB.

Anledningen till att jag tog över samtalet var att den person som ringde upp var otrevlig mot min fru och sedan fortsatte att vara otrevlig mot mig, enligt skrivningen i mitt förra brev. Det bör ni också har insett om ni nu har lyssnat igenom inspelningen, vilket framgår av er skrivning.

Det här kunde jag ha talat om för er omedelbart, men ni brydde er inte om att fråga.

Eller det kanske tillhör era normala affärsmetoder att ringa och vara otrevliga?

Jörgen Städje

Svar på överklagande


2013-06-09 svarade Radiotjänst att de tagit emot mitt överklagande, men att de inte tänkt ändra sig, utan istället gått till domstol.

Förvaltningsrättens brev


2013-06-13 kom ett brev från Förvaltningsrätten i Luleå där Radiotjänst i sin begäran på sista sidan i stort sett konstaterar följande:

”Vem som äger/tillhandahåller den avgiftspliktiga utrustningen som finns i Jörgen Städjes hushåll har ingen betydelse. En dator som finns i ett hushåll kan inte anses vara arbetsgivarens egendom och falla under deras radio- och tv-avgift om den finns och används i ett hushåll där internetuppkoppling finns.”

Det verkar alltså mörkt för alla hemarbetare som använder arbetsgivarens arbetsstation hemifrån. Avgiften tycks tydligen kopplad till förekomsten av internet. Det verkar också som att Radiotjänst i Kiruna kan besluta att ”en dator som finns i ett hushåll kan inte anses vara arbetsgivarens egendom”. Radiotjänst fråntar alltså mitt företag min dator, trots att jag kan bevisa att den är företagets, med kvitton ur bokföringen.

Som jag skrev i början har jag inget emot själva avgiften, jag vill bara att den ska betalas av rätt juridisk person.

Eftersom detta inte bara kan gälla mig, utan torde gälla lika för alla som arbetar hemifrån, exempelvis med företagets laptop, kan nu var och varannan vänta sig ett obehagligt samtal från Radiotjänst och tvingas betala avgift.

Beklagligtvis har jag inte råd med några rättegångskostnader utan får nog se mig tvingad att betala tv-avgift, såvida inte någon juridiskt kunnig bland läsarna vet bättre och vill hjälpa mig.

Läs mer


http://www.idg.se/2.1085/1.494537/nu-jagar-radiotjanst-datoragare?queryText=tv-avgift
http://www.idg.se/2.1085/1.495217/nar-lagen-blir-ett-svepskal?queryText=tv-avgift
http://www.idg.se/2.1085/1.494883/befria-oss-fran-datorpejlarna?queryText=tv-avgift