Den amerikanska myndigheten General Services Administration rekommenderar nu att temperaturen i datacenter höjs från relativt normala 22,2 grader till så mycket som 26,7 grader. Varje gradökning sänker energikostnaden med drygt 2 procent.

Enligt Uptime Institutes senaste undersökning från i år ligger nära hälften av datacentren mellan 21,7 och 23,9 grader. 37 procent ligger mellan 18,3 och 21,1 grader. Båda dessa grupper är ungefär lika stora som i fjolårets undersökning.

Andelen datacenter som opererar i temperaturer över 23,9 grader har däremot ökat något, närmare bestämt från 3 till 7 procent. Det är en tämligen liten ökning, men ändå en indikation på att temperaturen ökar i datacentren. Mer än 1 000 datacenter över hela världen ingick i undersökningen.

2011 rapporterades det för övrigt att 15 procent av datacentren låg under 18,3 grader. I år ligger endast 6 procent under den gränsen.

IDG News