Den utlovade integreringen av Skype i Outlook.com har påbörjats. Användare i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada och Brasilien kan nu starta videosamtal och skicka direktmeddelanden inne i mejltjänsten. Inom en ”nära framtid” kommer motsvarande funktioner att rullas ut i fler länder.

Anledningen till att Microsoft genomför detta är att e-postkonversationer ofta leder till uppföljande telefonsamtal. Därför menar man att det är logiskt att integrera de två tjänsterna.

”E-post är ett viktigt och personligt verktyg för folk, men det finns tillfällen då du vill kunna tala med någon direkt eller ansikte mot ansikte”, skriver Dawn Martynuik, produktansvarig för Outlook.com, i ett blogginlägg.

Outlook.com har sedan tidigare kopplingar till Facebook, Google, LinkedIn och Twitter.