Den senaste tidens debatt om säkerheten i molnet har skapat huvudbry hos många. Svenska Storegate känner därför att det är nödvändigt att förklara vad som gäller i deras fall, detta genom att erbjuda kunderna en molngaranti.

– Sedan 2003 har vi lagrat våra klienters information i datacenter med högsta säkerhet. Molngarantin är ett sätt för oss att berätta om hur det är att vara kund hos Storegate, säger Storegates vd Matz Karlsson.

Molngarantin innefattar följande tre punkter:

1. Storegate använder inte den lagrade informationen för annat syfte än att lagra den för kunderna.
2. Kunderna behåller ägandet över all information som lagras hos Storegates molntjänst.
3. All information lagras i Sverige.

– Storegate är en global leverantör av molntjänster för säker lagring av digital information. Vårt uppdrag är att erbjuda säkra nättjänster som motsvarar våra kunders behov för lagring, åtkomst, delning och att arbeta med digital information online, överallt, när som helst. Vi har inga avsikter att använda våra kunders lagrade filer i vårt eget eller någon annans intresse, förklarar Matz Karlsson.

Oroas du över data som lagras på servrar utomlands?
Det är inte längre tillåtet att rösta.