Microsoft räknar med att 3d-utskrifter så småningom kommer att slå igenom på bred front och har därför anpassat Windows 8.1 för den nya utskriftstekniken. Nu förklarar man också lite mer i detalj hur processen fungerar i operativsystemet.

I dagens Windowsversioner kan det vara lite besvärligt att skriva ut en 3d-modell. Du måste bolla med flera olika format och applikationer och samtidigt hålla koll på att inga metadata försvinner på vägen.


Så här fungerar 3d-utskrifter i dagens Windowsversioner.

Annat blir det med Windows 8.1. Där behöver du bara klicka på Arkiv > Skriv ut precis som när du gör vanliga utskrifter. Windows tar sedan hand om allt det bakomliggande.

Ett nytt xml-baserat format kallat 3D Manufacturing Format (3MF) ligger som grund för 3d-utskrifter i Windows 8.1. 3MF inkluderar allt en 3d-skrivare behöver veta om ett utskriftsjobb. Det nya formatet är också anpassningsbart vilket betyder att tillverkare av 3d-skrivare kan inkludera egna data. Allt en applikation behöver göra är att skicka 3MF-data till Windows och därefter vidareförmedlar operativsystemet informationen till 3d-skrivaren.


Så här kommer 3d-utskrifter i Windows 8.1 att behandlas.

3d-stödet i Windows 8.1 erbjuder alla utskriftsfunktioner som vi är vana med sedan tidigare såsom utskriftsinställningar och köhantering. Tack vare plug-and-play kommer det också att vara enkelt att ansluta en 3d-skrivare till din dator.