Ditt skepp kommer just ut ur hyperrymden och din skanner ser ett skepp som hoppar ut alldeles intill ditt eget. "Pirater!" Din hand dunkar till på avtryckaren till skeppets Multimega Protonblaster 600 gigawatt och en vit stråle slår ut från skeppssidan.

Allt du hinner höra är hur skeppets generator går ned i varv efter den våldsamma urladdningen, innan motståndarskeppet förvandlas till ett rökmolen, lösa delar faller bortåt i världsrymden och piratskeppets innevånare kokar bort i rymdens obarmhärtiga vakuum. Det där händer ju varje dag i science fiction, men skulle man kunna bygga ett strålvapen av den kalibern på riktigt? Vilka begränsningar skulle det drabbas av?

Vilka strålvapen finns och används i dag? Om vapnet ska vara ofarligt för den som fyrar av det tvingas vi använda laser. Proton- och elektronstrålar lämnar så mycket annan strålning vid sidan om att det vore direkt dödligt för kringstående. Det enda laservapen som används numera är det israeliska Nautilus Tactical High Energy Laser. Den amerikanska Airborne Laser ABL, boeingflygplanet med 100 kilowattslaser i, är lagd i malpåse. Kanske fick de inte upp tillräckligt med uteffekt, kanske räckte effekten inte till att smälta sönder en raket under den givna tiden.


Laws. Bild: John F Williams.

Amerikanska Laws, som provmonterats på ett fartyg, kan tydligen skjuta ned små drönare om den får 5-6 sekunder på sig. Laserstrålen skapas i ett flertal halvledarlasrar och leds upp i ”kanonmynningen” genom optiska fiberknippen, och ett riktsystem strålen hålls fast strålen på en och samma punkt under en längre tid. Lockheed har något liknande på gång kallat Adam. Men i båda fallen handlar det om relativt små energimängder, avsedda att värma upp ett metallhölje och sätta eld på bränslet i bränsletanken innanför. Inget kaboom, pang, förintelse, alltså.

Och så glömmer vi Nicola Tesla, för hans supervapen var bara dumheter. Han hade ingen dödsstråle och hans apparater åstadkom inte katastrofen i Tunguska. Det var en meteorit, och i maj 2013 hittade en rysk forskare slutligen de första fragmenten av meteoriten (tinytw.se/tunguska). Så kan vi äntligen få slut på det pseudovetenskapliga pratet om Teslas icke-uppfinningar? Han populariserade växelströmmen, tack för det, men inte så mycket mer. Tornet i Wardenclyffe fungerade inte som avsett (tinytw.se/wardenclyffe). Okej?

Nej, mänskligheten har ännu inget att erbjuda som kan betecknas som en dödsstråle. Men om man kunde bygga en, vilka parametrar skulle gälla?

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning