Informationen kring NSA:s övervakning av betalningar och överföringar, kommer från dokument som läckts av den tidigare NSA-medarbetaren Edward Snowden, och har nu publicerats av tyska Spiegel International.

Dokumenten visar att finansiellt spioneri bedrivs av en filial inom NSA som kallas "follow the money" ( FTM ). Den insamlade informationen läggs sedan in i NSA:s egna finansiella databas , kallad Tracfin, som under 2011 innehöll 180 miljoner poster. 84 procent av uppgifterna uppges vid den tiden har varit från kreditkortstransaktioner.

Ytterligare NSA-dokument från 2010 visar att NSA även övervakar transaktioner av kunder i stora kreditkortsföretag som Visa. Under en intern konferens samma år beskrev NSA-analytiker i detalj hur de uppenbarligen framgångsrikt hade sökt igenom det amerikanska företagets komplexa transaktionsnätverk.

NSA:s mål var att få tillgång till transaktioner av Visa-kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Eller som det beskrivs i dokumenten: "att samla in, tolka och spara transaktionsdata för prioriterade kreditkortsföretag, med fokus på prioriterade geografiska områden."

NSA:s Tracfin-databas innehöll också data från Bryssel-baserade Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), ett nätverk som används av tusentals banker för att säkerställa att transaktioner hamnar rätt. Swift namngavs som ett mål i dokumenten, vilket också visar att NSA spionerade på organisationen på flera nivåer, bland annat genom byråns speciella avdelning "tailored access operations division". I dokumenten nämns hur NSA övervakat vad som benämns som "Swift printer traffic from numerous banks".