Bild: MIT

Bilderna från MIT:s holovideo är ännu så länge inget att skryta med. De är på endast 144 pixels bredd och det hela ger en fiktiv bildvolym på 150x75x75 millimeter (bxdxh). Men eftersom det rör sig om ett interferensmönster åtgår det betydligt flera bildpunkter ”på djupet” så att bilden i själva verket blir 144 x 256.000 pixel. På grund av den höga ”pixeltätheten” i interferensdomänen kräver holovideon en bittakt på 2 Gbps för att kunna göra 2,5 bilder per sekund, med en total datamängd av 36 megabyte per bild.

Det är fortfarande en platt anordning som man bör hänga på väggen. Den ger bara en 36 graders betraktningsvinkel i sidled, även om denna till skillnad från S-TV kan väljas fritt. Oavsett betraktningsvinkel i höjdled, ser bilden dock likadan ut. Fältet är således fortfarande öppet för forskning. MIT arbetar på att minska processbehovet för att skapa interferensbilden, kompressionsmetoder för holografiska bilder och nya, sannolikt icke-mekaniska, metoder att skapa en holografisk bild.

Ett annat problem man måste komma förbi är att skapa ett hologram som ser olika ut i höjdled också. Då blir bilden exempelvis 256k x 256k pixel vilket blir oöverskådliga 65 gigapixel per bild, vilket kan översättas till 1,3 terabit per sekund dataflöde för 2,5 bilder per sekund. Vrid upp det till 50 bilder per sekund och vi når 50 Tbps, i stil med Sveriges samlade internettrafik.

Sant volymetrisk tv

Det vi alla ser fram emot, som Lucasfilm fixade för länge sedan i Star Wars, bör kallas för volymetrisk tv (V-TV). Lite ny terminologi kan vara på sin plats. På platta bilder talar vi om pixel, men på volymetriska displayer blir det voxel, volume elements.


”What is thy bidding, my Master?” Kejsaren framträder i flimrig V-TV. Bild: Lucasfilm.

Här nedan ses en praktisk konstruktion som skulle kunna ge mänskligheten sann V-TV utan de problem som lasergenererade plasmafläckar i luften, ger. Problemet med att skapa en bild i luften med laser är att ljuset är genomskinligt så att alla fläckar syns igenom de andra och dessutom är en laser bara enfärgad.

I nedanstående konstruktion från SAFA Night Hacking Team (SNHT-TV) elimineras både problemen med det genomskinliga ljuset och en del av problemet med de enorma datamängderna.

nilsons 3d-tv.jpg

Voxlarna består av små sfärer, någon millimeter i diameter, tillverkade av tunn, vit diffunderande halvgenomskinlig plast. När sfären träffas av en ljusstråle från projektorn kommer den att lysa upp med denna färg helt och hållet eftersom ljuset kommer att studsa runt i plastytan i den vita sfären och skina ut åt alla håll. Sfären är i övrigt ogenomskinlig så att bakomliggande sfärer inte syns. På så sätt får man solida tredimensionella föremål.