Apple presenterade nyligen en teknik för avläsning av fingeravtryck i sin nya Iphone 5S. Forskare menar dock att denna teknik är förlegad och att framtiden för biometrisk igenkänning i smartphones snarare handlar om att den ska kunna känna igen saker som fingertoppsstorlek och ditt unika rörelsemönster när du klickar, sveper och drar. Tillsammans ska allt detta skapa en maskininlärd algoritm som är helt unik för varje användare, och systemet ska kunna stänga ute den som avviker från detta. Det menar utvecklaren Cheng Bo och hans kollegor vid Illinois Institute of Technology som forskar kring framtidens säkerhetslösningar för smartphones. De har utvecklat ett system de kallar Silentsense, som de hoppas ska uppfylla allt detta.

För att ytterligare öka systemets noggrannhet, används telefonens accelerometer och gyroskop för att mäta hur mycket skärmen rör sig när du rör vid den. Den kan också registrera din unika gångstil eller i vilken position du vanligtvis håller telefonen.

"Olika användare, bland annat beroende på kön och ålderkommer att ha olika vanor för hur de interagerar med telefonen", säger Cheng Bo.

I tester har 100 användare uppmanats att använda sin smartphones pekskärm precis som vanligt. Silentsense kunde identifiera telefonens ägare med 99 procents noggrannhet efter högst 10 beröringar av skärmen. Även med ett genomsnitt på 2,3 beröringar kunde systemet verifiera rätt användare i 98 procent av fallen.