Det finns många sätt att övervaka sina servrar och nätverk, från enkla system som varnar om servern inte kan nås, till komplexa övervakningssystem som kan konfigureras till att upptäcka de flesta problem som tänkas kan.

Börja med enkelt system

För att komma igång vill man oftast börja med ett ganska enkelt system. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur man kan skaffa sig en sådan enkel övervakning är snmp-verktyget SNMPc Network Manager från amerikanska Castle Rock.
Vi antar att vi har ett par servrar på ett internt nätverk, och så en förbindelse ut till internet genom en brandvägg.

Visserligen märker man på det hårda sättet när en server eller någonting i nätverket inte fungerar, men det vore ännu bättre att få veta exakt var och när ett problem är på väg att uppstå.

Scenario

Ett medelstort företag har en e-postserver, en intern filserver, två skrivare och ett par servrar som håller applikationer som används internt, bland annat ekonomisystem och ett ärendehanteringssystem. De har även en router för det interna nätverket och en som sköter trafiken ut till och in från företagets internetleverantör, med en brandvägg installerad mellan routrarna.

Nu vill man sätta upp en övervakning som hjälper it-ansvarig med att identifiera och lokalisera fel innan de stör verksamheten. Syftet är i första hand att undvika stillestånd när någon av servrarna krånglar, men också att frigöra tid som it-ansvarig kan ägna åt annat än att manuellt gå in på varje server för att kontrollera att den fungerar som den ska.


De flesta av dagens servrar, routrar och switchar stödjer snmp. Protokollet definierar dels en manager-funktion som samlar in data från de övervakade enheterna, dels agenter på respektive enhet. Agenterna kan vara hierarkiskt ordnade.

Fakta

Simple network management protocol, snmp, är en standard för övervakning av nätverk och servrar. De flesta servrar, routrar, skrivare och arbetsstationer stödjer protokollet. Sådana enheter har en inbyggd snmp-agent som kan ge upplysningar om enhetens tillstånd och konfiguration till en snmp-manager, som finns i det program som vill använda informationen.

Vilka upplysningar de kan ge styrs av enheten själv, och managern kan fråga om det som bedöms intressant att övervaka. En del konfigurationer kan även ändras genom kommandon inom snmp.

Protokollet ligger till grund för många övervakningsverktyg, bland andra SNMPc Network Manager som vi använder som exempel i den här artikeln.

Castle Rock SNMPc:
www.castlerock.com

Om snmp hos Open Directory:
tinytw.se/dsnmp

Om snmp på engelskspråkiga Wikipedia:
tinytw.se/wikisnmp