1. Ladda hem och installera


Installera en server, den instans av SNMPc Network Manager som ska utgöra navet i övervakningen.

Beställ tillgång till en utvärderingsinstallation på Castle Rocks hemsida, och ladda sedan hem SNMPc genom den länk som kommer i ett mejl.

På samma sida finns även en guide, som ger en praktisk översikt av programmets funktioner. Ladda hem den också, som inledande dokumentation.

Det man laddar hem får automatiskt en utvärderingslicens, som sedan kommer att övergå till en licensversion efter 30 dagar.
Välj att installera en server när installationsprogrammet är igång. SNMPc finns endast för Windows, så serverinstallationen måste göras på en Windowsserver. Notera dock att det är möjligt övervaka servrar med andra operativsystem, så länge de har en snmp-agent.

2. Hitta snmp-agenter i nätverket


Under fliken Event finner man händelser och kan konfigurera vad som ska hända när något av det inträffar.

Välj att låta programmet göra en automatisk utforskning av nätverket (network discovery) när det startar efter installationen. Man anger här en utgångspunkt för den här utforskningen, vanligen en router som har förbindelser till alla enheter på nätverket. I vårt exempel-scenario väljer vi att utgå från routern för det interna nätverket.

Men se upp i det här steget så att utforskningen inte sträcker sig utanför det egna nätverket. Förutom att tänka på att välja rätt startpunkt behöver man därför fundera lite på hur man har satt upp sina kopplingar till omvärlden. Om man är osäker går det att lägga till enheter som ska övervakas senare, i stället för att utnyttja den automatiska uppkopplingen genom network discovery-sökningen.

3. Logga in och se vad servern har hittat

Efter en fråga om att ange en e-post-adress som programmet kan skicka varningar till och en fråga om eventuell licensnyckel, kan man få igång serverns lokala användargränssnitt.

I det syns nu de enheter som har hittats i det förra steget, och man kan börja utforska vad de har rapporterat om sitt nuvarande tillstånd. Det går att klicka sig fram i gränssnittet, såväl i nätverkskartor som genom ett antal flikar som visar trädstrukturer för olika aspekter av nätverket.

Nu kan man också välja att manuellt lägga till enheter som ska övervakas, om några enheter inte har upptäckts automatiskt eller om man inte velat använda sig av automatiken i föregående steg. Den funktionen nås genom ikonen Add device.

Fakta

Simple network management protocol, snmp, är en standard för övervakning av nätverk och servrar. De flesta servrar, routrar, skrivare och arbetsstationer stödjer protokollet. Sådana enheter har en inbyggd snmp-agent som kan ge upplysningar om enhetens tillstånd och konfiguration till en snmp-manager, som finns i det program som vill använda informationen.

Vilka upplysningar de kan ge styrs av enheten själv, och managern kan fråga om det som bedöms intressant att övervaka. En del konfigurationer kan även ändras genom kommandon inom snmp.

Protokollet ligger till grund för många övervakningsverktyg, bland andra SNMPc Network Manager som vi använder som exempel i den här artikeln.

Castle Rock SNMPc:
www.castlerock.com

Om snmp hos Open Directory:
tinytw.se/dsnmp

Om snmp på engelskspråkiga Wikipedia:
tinytw.se/wikisnmp