4. Välj vad du vill köra mot respektive enhet


Protokollet snmp låter de enheter som ska övervakas definiera vad de ska rapportera till övervakningssystemet. Detta konfigureras i ”mibs” – förkortningen mib står för management information base.

Nätverkskartan kan justeras manuellt genom gränssnittet. Man kan även låta programmet utforska alla adresser i nätverket med ”discovery agents” från menyn Config.

När man har med alla enheter man vill övervaka och har sorterat dem till den vy man vill ha, kan man även se till att utpekade program körs när man dubbelklickar på ikonen för en viss enhet. Välj Properties för enheten och ändra sedan fältet Exec program för att stoppa in det som är relevant. Till exempel har många routers webbaserade administrationsgränssnitt, som kan kontaktas vid dubbelklick.

Dessutom kan såväl webbgränssnitt som telnet-baserad kontroller (pollning) väljas från menyn Tools för respektive enhet.

5. Välj ut relevanta händelser


Verktyget innehåller både olika sätt att lista de enheter som övervakas och flera vägar till att konfigurera övervakningen, såväl för en enskild enhet som för en typ av enhet.

Som i varje övervakningssystem är den viktigaste funktionen i SNMPc att programmet kan skicka larm av olika slag när någonting inte ser rätt ut. Eftersom snmp-protokollet tillåter detaljerad statusinformation kan larm sättas upp för olika applikationer beroende på vad som är viktigt just där. För att kunna övervaka enskilda applikationer krävs förstås att dessa innehållet stöd för snmp.

En första, enkel nivå är att se till att larm skapas när en server eller en applikation är nere, det vill säga när den inte svarar på anrop från övervakningssystemet.

För att konfigurera vad som syns i Event log går man in i motsvarande vy (Event). Där kan man välja vilka händelser som presenteras, och hur de presenteras.

6. Aktivera larm ut från programmen

Att upptäcka att någonting är fel och visa det i gränssnittet är förstås bara halva vitsen med att sätta larm på händelser. För att kunna reagera direkt behöver man även få larmmeddelanden skickade ut ur systemet. Den metod som SNMPc främst är gjort för är att skicka e-post, men det finns även möjligheter att få programmet att trigga sändning av sms om man har en koppling till en server som kan skicka sms.

Vidare kan man låta själva programmet ge ljud ifrån sig för att varna tydligt i användargränssnittet. Gå in under Custom och ställ in vad som ska skickas och hur. Ett allmänt råd är att börja med e-post för de viktigaste händelserna. I vårt exempel-scenario konfigurerar vi larm när någon router eller någon av servrarna inte är nåbar, när mejlservern inte är nåbar, och när filservern har gjort av med mer än 85 procent av tillgängligt utrymme.

Fakta

Simple network management protocol, snmp, är en standard för övervakning av nätverk och servrar. De flesta servrar, routrar, skrivare och arbetsstationer stödjer protokollet. Sådana enheter har en inbyggd snmp-agent som kan ge upplysningar om enhetens tillstånd och konfiguration till en snmp-manager, som finns i det program som vill använda informationen.

Vilka upplysningar de kan ge styrs av enheten själv, och managern kan fråga om det som bedöms intressant att övervaka. En del konfigurationer kan även ändras genom kommandon inom snmp.

Protokollet ligger till grund för många övervakningsverktyg, bland andra SNMPc Network Manager som vi använder som exempel i den här artikeln.

Castle Rock SNMPc:
www.castlerock.com

Om snmp hos Open Directory:
tinytw.se/dsnmp

Om snmp på engelskspråkiga Wikipedia:
tinytw.se/wikisnmp