7. Testa larmfunktionen


Den värderingsguide (evaluation guide) som kan laddas ned till SNMPc ger en introduktion till hur man hittar olika funktioner.

Med allt uppsatt är det dags att testa att larmsättningen verkligen fungerar. Dra ut sladdar eller stäng av program för att se att SNMPc verkligen visar larm och skickar e-post.

Antagligen kommer du att vilja justera lite av inställningarna efter den första omgången test. Kanske märker du att det räcker långt att se om en server pratar med nätverket, eller att du tvärtom vill ha larm när specifika applikationer går ned.

När du väl är nöjd kommer dessutom SNMPc ha hunnit samla statistik under den tiden. Därmed kan man gå vidare till menyerna (under Menu) och där leta upp information om servrar, nätverkstrafik, diskar med mera. Inte minst är det intressant att passa på att se om nätverket i stort påverkas när den ena eller andra servern går ned.

8. Installera SNMPc Online också

Förutom gränssnittet som körs direkt på servern där SNMPc är installerat, finns även en tilläggsmodul för att åstadkomma ett webbgränssnitt mot SNMPc. Den laddas ned separat från samma sida som man laddar ned SNMPc från.

Ladda hem den och installera, på samma server som SNMPc är installerat på, men notera att själva SNMPc behöver vara avstängd under installationen.

SNMPc Online innehåller en inbyggd Apache-webbserver. När man installerar kan man välja att låta antingen denna inbyggda Apache-server eller en annan webbserver som redan finns på servern bli den webbserver som låter användaren se på tillstånd och larm i SNMPc i sin webbläsare.

9. Starta webbapplikationen

Starta SNMPc-servern igen, och kontrollera att allt ser ut som det ska i gränssnittet lokalt på datorn där programmet finns installerat.

Gå in i menyn Config / System startup och välj Task setup för att kontrollera att Online Export Service startas automatiskt. Klicka i rutan för detta om den inte redan är markerad. När denna är igång kan man nå SNMPc:s webbgränssnitt. Starta en webbläsare och kontrollera att det går att få kontakt på http://<serverns namn>:8080/SNMPcOnline/.

När man kopplar upp frågar applikationen efter användarnamn och lösenord. Om man inte har skapat några egna användare finns en användare med namnet ”Administrator” och tomt lösenord.

10. Övervakningen är igång!

Nu kommer det gå ut larm i SNMPc och med e-post. Aktuellt läge kan betraktas och analyseras, såväl i det lokala gränssnittet på SNMPc-servern som genom att använda sig av webbgränssnittet. Båda gränssnitten innehåller i princip samma saker, men webbgränssnittet gör det lätt att titta in från vilken dator som helst som tillåts komma åt det. I vårt exempel-scenario kan it-ansvarig titta på hur nätverk och servrar mår från sin egen dator, och får e-post när någonting allvarligt inträffar.

Det kommer troligen ta några veckor att helt bestämma sig för vad som egentligen är intressant att skicka larm för, men det är enkelt att ändra inställningarna allt eftersom man ser fler saker som kräver larm eller märker att vissa larm inte alls kändes nödvändiga.

TechWorlds slutsats

Även en enkel övervakning av före­tagets servrar gör att it-ansvarig kan få förvarningar när någonting verkar gå fel, i stället för att enbart vara hänvisad till att släcka bränder när saker väl slutat fungera. Ett sätt att skaffa sig sådan övervakning är att använda sig av SNMPc, som enkelt kan sättas upp varhelst man har en Windowsserver att köra det på.

Man kan komma en bit bara genom att installera programmet och låta det hitta servrarna i företagets interna nätverk, även om det då inte handlar om någon avancerad övervakning. SNMPc skiljer sig inte stort från andra program i samma nisch, och klarar de saker man kan förvänta sig av ett enkelt system för serverövervakning.

Fakta

Simple network management protocol, snmp, är en standard för övervakning av nätverk och servrar. De flesta servrar, routrar, skrivare och arbetsstationer stödjer protokollet. Sådana enheter har en inbyggd snmp-agent som kan ge upplysningar om enhetens tillstånd och konfiguration till en snmp-manager, som finns i det program som vill använda informationen.

Vilka upplysningar de kan ge styrs av enheten själv, och managern kan fråga om det som bedöms intressant att övervaka. En del konfigurationer kan även ändras genom kommandon inom snmp.

Protokollet ligger till grund för många övervakningsverktyg, bland andra SNMPc Network Manager som vi använder som exempel i den här artikeln.

Castle Rock SNMPc:
www.castlerock.com

Om snmp hos Open Directory:
tinytw.se/dsnmp

Om snmp på engelskspråkiga Wikipedia:
tinytw.se/wikisnmp