Tack vare mätningar som de här vet vi mycket om rymden i stort, något vi aldrig skulle fått reda på med bara kameror.

Jan-Erik Wahlund är anställd på IRF som forskare med rymdväder som specialitet. Han är också projektledare för instrumentering som flyger med flera olika rymdfarkoster som far runt i solsystemet.

– Rymdfysik går till så att man mäter spänningar och strömmar på plats, där det händer, när det händer. Solen är väldigt aktiv och kastar ut massor av materia hela tiden. Solvinden har en täthet av några partiklar per kubikcentimeter, med hög energi och hastighet. Partiklarna kommer med flera hundra kilometer per sekund och slår in i planeternas magnetosfär, eller om sådan saknas, atmosfär. Jorden är skyddad av sitt magnetfält, men magnetfältet accelererar de laddade partiklarna ned mot Jorden och skapar ett utflöde av laddad gas från Jorden. Jorden förlorar gas, som fyller upp magnetosfären.


Jan Erik Wahlund med en av sina kära langmuirsonder, just den sondtyp som sitter på Rosetta-farkosten.

”Tomma rymden” är en god elektrisk ledare. Den gas som strömmar ut från solen är joniserat plasma, som leder en ström på i medeltal 109 ampere in mot solen. Strömtätheten är ungefär 10-10 ampere per kvadratmeter på jordens avstånd från solen. Satellitmätningarna i detta område rör sig i området pikoampere.

Partiklar orsakar skenet

En strid ström av laddade partiklar från solen, huvudsakligen elektroner och protoner, orsakar norrskenet. Solvinden för även med sig solens magnetfält. Magnetosfären trycks ihop på solsidan och dras ut till en lång, kometliknande svans som en vindstrumpa på nattsidan.

– Solvinden tillför den energi som behövs för att accelerera norrskenspartiklarna ned mot atmosfären. Jordens magnetfält styr de laddade partiklarna ned mot två ringformade områden kallade norrskensovalen och sydskensovalen, runt de magnetiska polerna, berättar Jan-Erik Wahlund.


Om vi kunde se Jupiters magnetosfär skulle den vara det största objektet på natthimlen, många tiotals gånger större än månen, med en svans som når ända till Saturnus bana. Bild: IRF

Fakta

IRF:s webbplats:
www.irf.se

Om heliosfären på Wikipedia:
tinytw.se/wikihelio

Om interplanetära magnetfält på Wikipedia:
tinytw.se/intmagwiki

Instrumenten i Juice:
tinytw.se/juiceinst