Ericsson har introducerat ett system med små radioenheter som kopplas upp mot fullstora mobilmaster via konventionella nätverkskablar. Finessen är att täckning och hastighet i mobila nätverk förbättras avsevärt utan att det kostar för mycket.

Traditionella mobila nätverk byggs runt stora utomhusbaserade makroceller, men merparten av den mobila trafiken går till enheter som är inomhus. För att hantera all kommunikation i en vettig hastighet brukar mobiloperatörerna installera DAS-enheter (Distributed Antenna Systems) i byggnader, alternativ använda små inomhusceller som i princip är miniatyrer av makrocellerna utomhus.

Problemet är att det är dyrt och komplicerat att hantera dessa system. Inomhusceller som delar samma spektrum som makroceller måste också ställa ned effekten så att de inte konkurrerar med makrocellerna.

Ericssons plan för att lösa problemet går ut på att man installerar de viktigaste komponenterna från makrocellerna inne i en byggnad och sedan sprider ut radiodelarna, så kallade Radio Dots, i de olika rummen. Varje radiodel är formad som en puck och väger 300 gram. Huvudenheten i systemet kan hantera upp till 96 Radio Dots som en gemensam cell.

Jämfört med ett DAS-system ska Radio Dot-systemet kunna kapa installationstiden med 70 procent och kostnaderna med 60 procent.

IDG News