Bland annat innebär det att Chrome inte längre kommer stödja det gamla Netscape-gränsnittet för insticksprogram och kommer att blockera program som använder det. Så småningom kommer det att innebära att vissa program som Googles eget Google Earth , Microsoft Silverlight ocmånga andra kommer att blockeras av webbläsaren.

Förändringen syftar till att skydda användarna mot problemen gamla kända säkerhetsproblem och att göra Chrome mer stabilt. Npapi, Netscape plug-in api är en av de äldre teknikerna för att bygga ut arkitekturen och funktionaliteten i webbläsaren och har använts i mer än 15 år för att hjälpa utvecklare att lägga till funktioner och stöd. Googles tekniker säger att detta api har överlevt sig själv och är nu en stor orsak till stabilitets-och säkerhetsproblemen i Chrome.

"Dagens webbläsare är snabbare , säkrare och mer kapabla än sina förfäder. Samtidigt har Npapis gamla arkitektur blivit en ledande orsak till att webbläsare hänger sig, krascher, säkerhetsincidenter och dessutom till onödigt komplex kod. På grund av detta, kommer Chrome att fasa ut Npapi-stöd under det kommande året", skriver Justin Schuh, säkerhetsingenjör på Google, som en förklaring till förändringen.

Google poängterar också att Npapi inte stöds av mobila enheter, och att konkurrenten Mozilla planerar att blockera Npapi-baserade program för Firefox redan i december i år.