Bekvämligheten ökar men hur blir det med säkerheten? Det är frågan när Google nu tillåter att personer utan Google-konto visar dokument lagrade i molntjänsten Google Apps.

Tidigare kunde Apps-användare enbart dela ut dokument till användare med Google-konto. Personer utan konto eller de som inte loggat in hos Google kunde inte se dokumenten trots att de hade fått en inbjudan från en Apps-användare.

Förändringen gäller för dokument skapade med Dokument, presentationer skapade med Presentation och skisser skapade med Ritning som alla ingår i Google Apps.

Google understryker att eftersom det inte krävs någon inloggning blir de filer som delas utanför den personliga domänen tillgängliga för alla. Det krävs dock tillgång till en specifik delningslänk för att hitta en fil.

Mottagarna kan endast visa filer, det vill säga inte göra några förändringar eller lägga till kommentarer. 

IDG News