Original: Bob Brown, Networkworld
Översättning och bearbetning: Daniel Åhlin TechWorld

IDG News