Alltid krypterat från klienten

Kommunikation mellan klientprogramvaran och molntjänstens server som slutligen lagrar informationen är alltid krypterad – det gäller samtliga av de program som utvärderats här och är en förutsättning för att kunna uppnå någon säkerhet värd namnet. Alla använder protokollet ssl för överföring av filer.


Dropbox erbjuder enkel import av bild och videofiler. Då en kamera­enhet ansluts till datorn är det förkonfigurerat att starta Dropbox.

För användargränssnitt gäller att om användare är ouppmärksamma på vilka mappar de vill dela ut publikt finns möjligheten att de delar ut fel mapp. Den kontroversiella organisationen Wikileaks har beskrivit att de sökt på fildelningstjänster efter dokument som av misstag delats ut till allmänheten, dokument som man därefter publicerat på Wikileaks webbplats.

Att dela ut fel filer eller information till fel personer är i sig inget nytt fenomen. Det har till exempel alltid varit möjligt att skicka ett mejl till fel mottagare. Men det finns tecken på att den användarvänlighet som moderna molntjänster erbjuder ger en högre risk för sådana användarmisstag.

Snowden gav negativ publicitet

Visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden om hur säkerhetstjänster och polisiära myndigheter ges tillgång till lagrad information genom det numer välkända Prism-programmet har gett negativ publicitet åt hur molntjänster hanterar informationen från dess användare.

Enligt The Guardians nätupplaga sjätte juni 2013 har NSA planer på att expandera Prism-programmet att inkludera även fildelningstjänster som till exempel Dropbox.


I Microsoft Skydrive kan man välja att dela ut alla anslutna hårddiskar i ett svep. Som standard följer då hela c-disken med, och även nätverksmappar kan inkluderas.

Att säkerhetstjänster kan komma åt dokument som kan tänkas vara intressanta för deras verksamhet kan man nog som användare alltid räkna med, men även de anställda på molntjänstföretaget kan tänkas ha åtkomst till filer som laddats upp. Säkerheten internt hos ett molntjänstföretag är avgörande för hur säkra dina dokument egentligen är.

I molntjänsternas användaravtal framgår det att den information du lagrar på en molntjänst kan komma att lämnas ut till lokala myndigheter. Som användare har man därför antagligen ingen kontroll över vilket lands kontrollorgan som har möjlighet att läsa dokumenten.

Fakta

Testet involverar fyra av de mest välkända molntjänsterna för lagring.

Dropbox har tagits med eftersom det är en av de första riktigt stora lagringstjänsterna. Skydrive och Google Drive får automatiskt en stor användarkrets eftersom de är utvecklade av välkända datajättar.

Därutöver omfattar testet även Spideroak vilket är en lösning som sticker ut lite i sitt sätt att endast lagra information som först krypterats.

Testet utfördes genom att de olika molntjänsternas klientprogramvara installerades på en virtuell maskin med 512 megabyte ram och Windows 7 Home Premium 32-bit installerat.

Virtualbox 4.0.8 användes som virtualiseringsvärd och inga prestandaproblem noterades under testet trots att endast en standardlaptop, en HP Probook 4720s, användes för exekvering av virtualiseringsvärden.