Tjänsten äger dina data

Det finns även den teoretiska möjligheten till att du förlorar rätten till dina egna dokument om det står i det finstilta avtal som du godkänner då du registrerar dig för att använda tjänsten. En författare som använder en molntjänst för att lagra arbetskopian till sin senaste tilltänkta bestseller skulle, rent hypotetiskt, kunna se rättigheterna till sin bok gå förlorade till det företag som äger molntjänsten.

Och även om avtalet ser bra ut när du registrerar dig är det inte lika säkert att det ser bra ut om en månad – avtalen kan nämligen ändras under tidens gång.

Att dela filer mellan olika användare är ett av molntjänsternas stora användningsområden. Att få en hundraprocentig säkerhet i detta moment är svårt – nyckelutbyten mellan användare är alltid känsligt.
De molntjänster som vi tittar närmare på i den här artikeln innehåller alla lösningar som går ut på att den delade filen placeras på en webbserver och en webblänk skickas till den användare som ska ta emot filen. Det finns sedan olika sätt att verifiera att användaren som mottar länken är den som användaren utger sig för att vara.

I Skydrive, Dropbox och Spider­oak autentiseras inte användaren utöver kännedom om den webbadress som pekar ut filen – det enda som krävs för att komma åt den är alltså att känna till vilken url som gäller. I Spideroak är filen, av säkerhetsskäl, endast åtkomlig under tre dagar.


Spideroak ger, precis som de övriga molntjänsterna i testet, möjlighet för användarna att komma åt sina filer genom webbläsaren. Men då sätts zero knowledge-principen ur spel.

I Google Drive är standardförfarandet att endast dela ut dokument mellan användare som redan har Google-konton, men det är även möjligt att dela dokument genom en enkel webblänk på samma sätt som i de övriga molntjänsterna.

Kostar nio gånger mer än lagring på egen disk

Priset för att lagra 100 gigabyte i en molntjänst ligger för produkterna i den här artikeln mellan 50 och 120 dollar per år. Räknat på en dollarkurs på 6,50 kronor blir det ett pris per gigabyte på 3,25 kronor för den billigaste molntjänsten.

En Seagate Barracuda 7200 RPM SATA/600 64MB-hårddisk med 3 terabyte lagringsutrymme kostar i dagsläget 1 090 kronor inklusive moms – priset plockat från en stor svensk nätbutik.

Räknat på att 1 terabyte ger ett lagringsutrymme på 1024 gigabyte ger detta därmed ett pris per gigabyte på cirka 36 öre.

Baserat på den jämförelsen är den billigaste molntjänsten cirka 9 gånger mer kostsam än en egen hårddisk. Det går självklart argumentera att man med molntjänsten kan hoppas att få raid­ade diskar, redundanta lagringssajter, årliga återläsningstester, fjärråtkomst till information och liknande vilket kan vara mödosamt att åstadkomma själv, men att tro att molntjänster alltid är billigt och bra är utan tvekan fel.

Fakta

Testet involverar fyra av de mest välkända molntjänsterna för lagring.

Dropbox har tagits med eftersom det är en av de första riktigt stora lagringstjänsterna. Skydrive och Google Drive får automatiskt en stor användarkrets eftersom de är utvecklade av välkända datajättar.

Därutöver omfattar testet även Spideroak vilket är en lösning som sticker ut lite i sitt sätt att endast lagra information som först krypterats.

Testet utfördes genom att de olika molntjänsternas klientprogramvara installerades på en virtuell maskin med 512 megabyte ram och Windows 7 Home Premium 32-bit installerat.

Virtualbox 4.0.8 användes som virtualiseringsvärd och inga prestandaproblem noterades under testet trots att endast en standardlaptop, en HP Probook 4720s, användes för exekvering av virtualiseringsvärden.