Dropbox

Tjänsten Dropbox startades 2007 och första publika versionen kom 2008. Det är en mer renodlad molntjänst för lagring och backup av information. Till skillnad från Google Drive och Skydrive finns ingen integration med kontorsprogram. Däremot erbjuder Dropbox klientmjukvara även till Linux, ett trevligt plus.


Med funktionen LAN sync är det tänkt att användare på samma lokala nätverk snabbare ska kunna dela filer mellan varandra.

Dropbox historia har kantats av diverse säkerhetsbrister. Under 2011 var till exempel samtliga dokument lagrade på molntjänstens servrar under fyra timmar exponerade för vem som helst utan att lösenord krävdes för åtkomst. Även om den incidenten ligger ett par år tillbaks i tiden är det något som fortfarande används som argument mot produkten.

Google drive

Google Drive är Googles variant av lagringstjänst i molnet. Produkten är jämförbar med Skydrive eftersom den är integrerad mot Office-programvaran Google Docs. Genom det kan man skapa ritningar, kalkylblad eller textdokument och lagra dem direkt i sin Google Drive-enhet.


Självklart finns det funktioner i Google Drive för att ge användaren möjlighet att skicka statistik till Google. Enligt Googles support
inkluderar informationen knapptryckningar, inställningar och minnes­användning. Exakt vad det innebär eller hur Google använder inform­ationen i dina filer får du inte veta – och det kan förändras över tid.

Det här är den mest generösa lagringstjänsten i fråga om utrymme. Hela 15 gigabyte kan lagras i Google Drive alldeles gratis.
En av anledningarna till att man använder sig av en molntjänst är just att kunna komma åt sina dokument när och hur man vill. Google Drive-användare har dock vid ett flertal tillfällen drabbats av att inte kunna komma åt sina dokument.

Det har även förekommit rapporter om kinesiska hackare som utnyttjat säkerhetsluckor i Googles molntjänster i syfte att tillskansa sig information. Google Drive är som sagt integrerat med Googles övriga molntjänstutbud.

Det står till exempel specificerat i Google Drives avtal att dokument som du laddar upp på Google Drive även kan komma att flyttas till andra Google-tjänster. Det här kan vara väldigt praktiskt och erbjuda många möjligheter till att dela filer mellan olika användare och sociala forum, men det väcker också en viss oro inför hur komplexa integrationer mellan Googles olika tjänster påverkar säkerheten.

Fakta

Testet involverar fyra av de mest välkända molntjänsterna för lagring.

Dropbox har tagits med eftersom det är en av de första riktigt stora lagringstjänsterna. Skydrive och Google Drive får automatiskt en stor användarkrets eftersom de är utvecklade av välkända datajättar.

Därutöver omfattar testet även Spideroak vilket är en lösning som sticker ut lite i sitt sätt att endast lagra information som först krypterats.

Testet utfördes genom att de olika molntjänsternas klientprogramvara installerades på en virtuell maskin med 512 megabyte ram och Windows 7 Home Premium 32-bit installerat.

Virtualbox 4.0.8 användes som virtualiseringsvärd och inga prestandaproblem noterades under testet trots att endast en standardlaptop, en HP Probook 4720s, användes för exekvering av virtualiseringsvärden.