Klicka för större bild av betygsättningen.

TechWorlds slutsats

Molntjänster för att lagra filer är ett praktiskt sätt att säkerställa filernas tillgänglighet. Att lagra sina filer i molnet behöver dock inte nödvändigtvis betyda att dokumenten är tillgängliga då man behöver dem, eller att lösningen är kostnadseffektiv.

Det finns heller inga garantier för att de filer som lagras i molntjänsterna lagras säkert. En säkerhetsbrist i en molntjänst kan exponera dina filer för informationsletare på internet, och dessutom möjliggör man för olika länders polis-, kontroll- eller säkerhetsorganisationer att läsa och kopiera filerna närhelst de anser sig behöva.

Spideroak är en nytänkande lösning som säger sig garantera informationens konfidentiellitet. Men eftersom den ökade säkerheten i Spideroak bygger på att man valt ett bra lösenord anser vi att den säkerhetshöjande effekten i praktiken är lätt att kringgå av de som vill.

Sammantaget blir därför slutsatsen att du aldrig bör lagra känsliga data i molntjänster om du inte själv har krypterat informationen innan den skickas till molntjänsten.

Fakta

Testet involverar fyra av de mest välkända molntjänsterna för lagring.

Dropbox har tagits med eftersom det är en av de första riktigt stora lagringstjänsterna. Skydrive och Google Drive får automatiskt en stor användarkrets eftersom de är utvecklade av välkända datajättar.

Därutöver omfattar testet även Spideroak vilket är en lösning som sticker ut lite i sitt sätt att endast lagra information som först krypterats.

Testet utfördes genom att de olika molntjänsternas klientprogramvara installerades på en virtuell maskin med 512 megabyte ram och Windows 7 Home Premium 32-bit installerat.

Virtualbox 4.0.8 användes som virtualiseringsvärd och inga prestandaproblem noterades under testet trots att endast en standardlaptop, en HP Probook 4720s, användes för exekvering av virtualiseringsvärden.