Gartners analytiker har nu yppat sina intressanta och i vissa fall något kontroversiella tankar om vilka tekniktrender som kommer att påverka it-världen allra mest under 2014 och en period framåt. En del av trenderna som tas upp, såsom sakernas internet och molnet, är långt ifrån nya, medan andra som till exempel 3d-utskrifter och sdn är betydligt färskare.

Fyra starka krafter i form av socialt, mobilt, molnet och information fortsätter att driva utvecklingen och väntas skapa nya möjligheter och en efterfrågan efter avancerad programmerbar infrastruktur som kan hantera stora datamängder för webben. Det menar Gartners vd David Cearley.

Låt oss nu gå in på de tio viktigaste tekniktrenderna under 2014 enligt Gartner.

Administration av byod-enheter

De oväntade konsekvenserna av byod kommer att dubblera eller till och med tredubbla den mobila arbetsstyrkan. Företagens policys för användning av privatägd hårdvara måste kontrolleras och eventuell även uppdateras. De flesta företagen har enbart policys för anställda som kommer åt internet via företagsägda enheter. Företagen måste sätta upp regler för vad de anställda får och inte får göra.

Mobila appar

Gartner förutspår att Javascript-prestandan förbättras under 2014 vilket gör att html5 och webbläsare blir allt mer av en standardmiljö för utveckling av företagsapplikationer. Gartner rekommenderar att utvecklarna skapar mer avancerade användargränssnitt som inkluderar röstfunktioner och video som kopplar samman människor på nya sätt. Appar fortsätter att växa medan traditionella applikationer tappar mark.


Software Defined Anything

Software Defined Anything (sdx) inkluderar ett antal initiativ såsom OpenStack, OpenFlow, Open Compute Project och Open Rack som alla delar liknande visioner. I takt med att nya sdx-konsortier dyker upp gäller det att hålla utkik efter framväxande standarder och bryggande möjligheter, men också att utmana individuella teknikleverantörer att visa sitt engagemang för interoperabilitetsstandarder inom sina respektive områden.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning